Vítejte v Mezinárodní společnosti pro astrologický výzkum

Presidentovo poselství

Vítejte ve světě ISARu – Mezinárodní společnosti pro výzkum v astrologii

Hluboko v duši jsem vždy věřil, že štěstí jako takové je jazyk pravého vědění, kterým můžeme získat a dosáhnout cokoli co chceme. A to je to co mne dovedlo k astrologii – právě ona čistá radost  z objevování skrytých kódů času a našich vlastních životů.

Krása astrologie je v tom, že ji studujeme především proto, že jsme zamilováni do okouzlující disciplíny,  která ze svých rodičů vědy a umění  získala to nejlepší.

A to je to co nás dělá šťastnými.

Svět astrologie mne spojil s výjimečnými vědci, psychology, umělci, filosofy a badateli z celého světa, které všechny spojovalo hluboké přesvědčení, že svět kolem nás – Universum je inteligentní a my všichni jsme částí nedělitelné a smysluplné jednoty.

Toto inteligentní Universum zkřížilo mou cestu s ISARem před dvanácti léty a od onoho okamžiku jsem vstoupil na spirálu znalostí, které byly stálým puzením po nových vhledech, novém výzkumu a nových knihách, k jejichž sepsáním jsem byl inspirován.

 

Bádejme

Jsme stále na cestě hledání nových vhledů. Hledáme rozličnými způsoby, čtením zajímavých článků, posloucháním záznamů přednášek, účastí na různých seminářích nebo pátráme  po kvalitativně či kvantitativně podložených faktech. A co když bychom to vše měli na jednom místě – na webových stránkách pro členy ISARu, kde by každý člen  k tomu všemu mohl mít přístup? A vskutku, ISAR má již mnoho dostupného materiálu a bude jej mít více a více z každého koutu světa proto, aby přinášel nové a nejnovější články a audio a video přednášky pro vaše členské stránky. Můžete v nich hledat podle rozdílných předmětů, autorů, astrologických námětů, nebo jiným způsobem který si budete přát.

Až doposud máme tyto materiály jen v anglickém jazyce, ale s pomocí  našich mezinárodních vícepresidentů (VP) v celém světě budou brzo dostupné v mnoha rozličných jazycích.

 

Pusťme se do toho globálně

Máte-li rádi astrologii, doopravdy nezáleží  jakou řečí mluvíte nebo jaké kulturní zázemí máte, protože všichni mluvíme  stejnou řečí, sice někdy s rozdílným přízvukem – ale naší společnou řečí je astrologie.

Proto má ISAR své vlastní reprezentanty ve formě mezinárodních vícepresidentů (VP) ve více než 20 různých zemích – a toto číslo roste. Všichni z našich vícepresidentů aktivně pracují na tom,  aby opatřili to nejlepší z astrologie své země pro světovou komunitu a přinášeli profesionální astrologické standardy ISARu svým místním skupinám, astrologickým školám a jednotlivým astrologům.

 

Stránky ISARu

Na  našich stránkách týdně vyvěšujeme  nové články, záznamy, recenze knih  a novinky ANS (projekt poskytování astrologických novinek). Stránky ISARu jsou přeloženy z velké části do 20 různých jazyků a obsahují přihlašovací oblast pro zpřístupnění věcí určených jen členům ISARu. Na těchto personalizovaných stránkách má každý člen ISARu příležitost deklarovat svůj profil a oblast astrologie, kterou má rád.  Členové pak mohou nalézat různé skupinky astrologů podle svého zájmu, číst všechny publikované elektronické týdenníky ISARu (E-buletiny), číst časopis ISARu  International Asrological Journal  a mnohé další.

 

International Astrologer Journal (Časopis mezinárodní astrolog)

To je časopis který vydáváme 3x do roka. Každý člen jej dostává v rámci svého členství přístupem přes členskou stránku, nebo i v tištěném tvaru podle svého výběru.

International Astrologer Journal otiskuje články členů ISARu z celého světa a tak můžeme vidět rozmanitost astrologických přístupů přicházejících z různých škol  ve světě.

 

Sesterské školy ISARu

I když se mnoho astrologů vzdělává samo, a my je povzbuzujeme v tom, aby pokračovali ve zkoumání svou vlastní cestou, věříme, že školy astrologie jsou kriticky důležité pro vývoj  a zachování vysokých standardů v astrologii prostřednictvím výzkumu a vzdělání. To je důvodem proč poskytujeme program pro přidružování škol k ISARu, který pomáhá různým školám astrologie ve světě, aby vyvinuly a následně zachovávaly určité standardy ve vzdělávání a přitom si zachovávaly  svou vlastní unikátnost. Studenti z těchto škol patří mezi nejlépe vzdělané studenty astrologie a ti všichni se mohou ucházet  o statut ISAR C.A.P. (Certificate of Astrological Proficiency – Certifikát astrologické odbornosti).

 

Certifikační program ISARu

C.A.P. (Certifikát astrologické odbornosti) je statut který  poskytuje ISAR těm svým  členům,  kteří splní čtyři následující podmínky:

  • mají  certifikát od jedné z přidružených sesterských škol ISARu
  • nebo mají doložitelnou aspoň 10ti letou zkušenost jako profesionální astrolog
  • absolvují Kurs etického uvědomění (Ethics Awareness Training Course) ISARu a složí úspěšně jeho zkoušku
  • absolvují Tréninkový kurs konzultačních schopností (Consulting Skills Training), a složí úspěšně jeho zkoušku
  • Složí úspěšně Zkoušku způsobilosti ISARu (ISAR Competency Exam)

 

Astrologické kongresy

ISAR je znám organizováním astrologických konferencí  kde se na jednom místě setkává mnoho astrologů z celého světa a představují svůj výzkum a rozličné přístupy při studiu astrologie. V minulosti byly tyto konference organizovány někdy za dva, někdy za pět let, ale nyní se konají pravidelně co čtyři roky. 

 

Astro Klub

Máme více než tisíc členů a někteří z nich mají mnoho znalostí k jejich sdílení! A tak náš nový projekt „Astro Klub“,  by měl umožnit našim členům pořádat přednášky formou webových seminářů tak,  aby  se kdokoli mohl připojit do Klubu a  učit nebo sdílet nové myšlenky. Tyto volné přednášky  Klubu by se měly z počátku konat  přinejmenším jednou do měsíce.  Buďte připraveni na další podrobnosti o tomto novém vzrušujícím programu!

Pracujme spolu dohromady, sdílejme výsledky výzkumu, vhledy i otázky a radost bude naším průvodcem na cestě.

 

Alexandar Imsiragic

President ISARu