Účelem programu sesterských škol ISARu je vytvořit možnosti vzdělávání astrologů po celém světě. ISAR navíc umí rozeznat astrologické školy, jejichž osnovy umožňují studentům astrologie osvojit si vysoké standardy znalostí, které jsou nezbytné pro získání ISAR C.A.P. (Certificate of Astrological Proficiency – Certifikát astrologické odbornosti). Následující seznam astrologických škol představuje ty školy, které v současné době s ISARem spolupracují.

Každá ze škol je k ISARu přidružená na dobu tří let a poté může být spolupráce prodloužena.