Ο σκοπός του Προγράμματος ISAR με τις συνεργαζόμενες Σχολές είναι να δημιουργήσουμε εκπαιδευτικά ιδρύματα για τους αστρολόγους σε όλο τον κόσμο. Επιπλέον η ISAR αναγνωρίζει σχολές της αστρολογίας οι οποίες  το πρόγραμμα σπουδών τους επιτρέπει στους σπουδαστές της αστρολογίας να αποκτήσουν τα υψηλά πρότυπα των γνώσεων που απαιτούνται για να λάβετε το πιστοποιητικό ISAR C.A.P (Certificate of Astrological Proficiency). Η παρακάτω λίστα των αστρολογικών σχολών αναφέρει τις σχολές που σήμερα συνεργάζονται με ISAR.

Κάθε σχολή είναι συνδεδεμένη με την ISAR  για την περίοδο τριών ετών και μετά από αυτό μπορεί να παραταθεί.