H ISAR παρέχει ένα πρόγραμμα πιστοποίησης για τους αστρολόγους οι οποίοι θέλουν να βελτιώσουν τις δεξιότητές τους στην αστρολογία. Εκπαιδευτικοί από τις μεγαλύτερες αστρολογικές σχολές από όλο το κόσμο ρωτήθηκαν για να βελτιωθεί αυτό το πρόγραμμα για τις μοντέρνες αστρολογικές ανάγκες.

Για να γίνει ένας ISAR Certified Αστρολόγος,  πρέπει να παρέχει τεκμηρίωση ότι έχει  εκπληρώσει όλες τις απαιτήσεις εκπαίδευσης και εξειδίκευσης, όπως περιγράφεται παρακάτω. Μια επιτροπή πιστοποίησης εξετάζει τον υποψήφιο. Με την επιτυχή ολοκλήρωση όλων των συνιστωσών της πιστοποίησης, ο αιτών θα λάβει ένα  Certificate of Astrological Proficiency  και θα γίνει ένας ISAR Certified αστρολόγος.

Η πιστοποίηση της ISAR μπορεί να ολοκληρωθεί σε φάσεις.

Παρακάτω υπάρχουν περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα κριτήρια και τα σχετικά με την εγγραφή των προγραμμάτων της ISAR.

 

Εκπαίδευση

Η προετοιμασία  για το Certificate of Astrological proficiency (CAP) μπορεί να καλυφθεί με τη μελέτη στις σχολές και τους εκπαιδευτικούς που επιθυμούν να δουν τους μαθητές τους να επιτυγχάνουν την επίτευξη των αστρολογικές γνώσεων και των δεξιοτήτων  που είναι απαραίτητα για την πιστοποίηση από ISAR. Ως εκ τούτου, τα σχολεία και οι εκπαιδευτικοί ενθαρρύνονται να εξετάσουν το δικό τους πρόγραμμα  σπουδών και να το  αναβαθμίσουν όπου ενδείκνυται.

Απαιτήσεις πιστοποίησης:

Εκτός από την εκπαιδευτική προετοιμασία σας, η πιστοποίηση ISAR προϋποθέτει ότι έχετε ολοκληρώσει με επιτυχία τα εξής:

• Συμβουλευτικές Δεξιότητες

• Εκπαίδευση στην εργασιακή ηθική και τέστ σε αυτή

• Το ISAR Competency exam

• Τρία Μαθήματα Επιλογής

Οι ημερομηνίες και οι τοποθεσίες για τα ISAR training modules in Ethics Awareness and Consulting Skills καθώς και τα διαγωνίσματα δημοσιεύονται στο website.

Οι υποψήφιοι μπορούν να λάβουν μέρος στις εξετάσεις, στο  Ethical Training Course και το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα «Δεξιότητες συμβουλευτικής» σε στάδια και με οποιαδήποτε σειρά. Η καταγραφή των αποτελεσμάτων των εξετάσεων θα διατηρηθεί από την ISAR μέχρι να εκπληρωθούν όλες οι απαιτήσεις του προγράμματος. Με την επιτυχή ολοκλήρωση όλων των απαιτήσεων, ο αιτών λαμβάνει το  Certificate of Astrological Proficiency ( CAP) και γίνεται ένας ISAR Certified αστρολόγος.


 

ISAR, Εκπαίδευση στις Συμβουλευτικές Δεξιότητες:

Το 18-20 ωρών εντατικό πρόγραμμα κατάρτισης έχει σχεδιαστεί για να δώσει  στους αστρολόγους  τις βασικές δεξιότητες όπως ακρόαση και ενσυναίσθηση που διευκολύνουν τη σχέση αστρολόγου-πελάτη.  Η Ενεργητική ακρόαση και  οι επικοινωνιακές δεξιότητες παρέχουν στον αστρολόγο  την ικανότητα να ανταποκριθεί στις πιο προσωπικές σκέψεις και τα συναισθήματα των πελατών. Οι επικοινωνιακές δεξιότητες που διδάσκονται σε αυτήν την εκπαίδευση διευκολύνουν την εμπιστοσύνη στη σχέση πελάτη-αστρολόγου  και βοηθούν να μεταδώσει αστρολογικές πληροφορίες με κατανόηση και συμπόνια στην υποκειμενική εμπειρία του πελάτη.

Η εκπαίδευση αυτή είναι απαραίτητη προκειμένου να γίνει ενας ISAR Certified αστρολόγος. Ωστόσο, όποιος σκοπεύει να κάνει αστρολογικές συνεδρίες μπορεί να λάβει αυτή την κατάρτιση και να επωφεληθεί από αυτό.

Η αμοιβή για την εκπαίδευση είναι $ 350,00 δολάρια και μπορεί να πληρωθεί με πιστωτική κάρτα, επιταγή ή  προσωπική επιταγή. Ένα πρόγραμμα εξασκήσεων  έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα μας. Επικοινωνήστε με τον Richard Smoot ή Michelle Gould.


 

ISAR, μάθημα Ηθικής δεοντολογίας και εξάσκησης:

Η Ηθική και ηθικές πρακτικές είναι κατευθυντήριες αρχές στον τομέα της αστρολογίας και εντός ISAR. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα ηθικής χρηματοδοτείται από την ISAR  και βασίζεται στο Κώδικα Δεοντολογίας της ISAR και περιγράφει ότι η ISAR, ως διεθνής αστρολογική κοινωνία, θεωρεί τις ηθικές πρακτικές πολύ σημαντικές για τους αστρολόγους. Η  Ηθική εκπαίδευση αποτελεί προϋπόθεση για να γίνει ενας ISAR Certified αστρολόγος. Το Μάθημα Ενημέρωσης ISAR Ηθικής προσφέρεται σε συνέδρια ή είναι διαθέσιμο με την παραγγελία του DVD. Ένα πρόγραμμα εξασκήσεων με συνεδρίες έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα μας.

Ένα τεστ θα χορηγείται, είτε αυτοπροσώπως σε συνέδρια ή σε απευθείας σύνδεση, μετά την εκπαίδευση. Κατά τη λήψη του τεστ, ο αιτών πρέπει να αποδείξει την ικανότητα να εφαρμόζει τις ηθικές αρχές σε καταστάσεις της πραγματικής ζωής.

Η Εκπαίδευση Δεοντολογίας μπορεί να αγοραστεί σε DVD στο κατάστημα ISAR. Για ερωτήσεις, παρακαλώ επικοινωνήστε με τον Πρόεδρο του Προγράμματος Dorothy Oja.

Μπορείτε να διαβάσετε τον κώδικα δεοντολογίας εδώ


 

ISAR εξετάσεις:

Όσοι αναζητούν να επιτύχουν το CAP πρέπει να αποδείξουν την επάρκεια τους στην αστρολογία δίνοντας εξετάσεις.  Η Κατάλληλη εκπαίδευση μπορεί να έρθει από τις σχολές και τους εκπαιδευτικούς που επιθυμούν να δουν τους φοιτητές τους να γίνει η πιστοποίηση σύμφωνα με τα πρότυπα της ISAR

Η εξέταση γίνεται σε πολλά συνέδρια σε όλο τον κόσμο. Είναι μια δοκιμασία με ανοιχτά βιβλία και μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ότι κείμενα ή υλικό νομίζετε ότι θα χρειαστείτε. Υπάρχουν τρία κύρια μέρη στην Εξέταση ISAR Competency.

1. Συνδυασμός σωστό / λάθος και ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. Το υλικό που καλύπτεται είναι ποικίλο και ακολουθεί το σκελετό που περιέχεται παρακάτω:

Α. Επισκόπηση: η ιστορία της αστρολογίας, η κατανόηση των διαφόρων εφαρμογών της αστρολογίας, οι βασικές γνώσεις της αστρονομίας και πως  εφαρμόζονται στην αστρολογία, το συμβολισμό και τη γνώση των υπολογισμών  για τη κατάστρωση χάρτη. Δεν θα σας ζητηθεί να υπολογίσετε στην πραγματικότητα ένα χάρτη, αλλά διάφορες ερωτήσεις σχετικά με τη διαδικασία θα καθορίσουν τη γνώση στη κατάστρωση χάρτη.

Β. Δεξιότητες στη πρόβλεψη, συμπεριλαμβανομένων και των δευτερεύουσων προόδων, επιστροφές,, διελεύσεις, εκλείψεις και lunations

Γ. Συναστρία και σχέσεις συμπεριλαμβανομένης της σύγκρισης χαρτών, οικογενειακά πρότυπα, διάφοροι τύποι σχέσεων και ανάλυση της δυναμικής μιας ομάδας

2. ερωτήσεις σύντομης απάντησης που μπορεί να απαιτούν μια πρόταση ή σύντομη παράγραφο.

3. Σε βάθος ερωτήσεις προς ανάπτυξη πάνω σε χάρτες  προκειμένου να αποδείξει ο αστρολόγος τις ερμηνευτικές του ικανότητες. Αυτές θα περιλαμβάνουν ένα γενέθλιο χάρτη, μια ανάλυση της συμβατότητας ανάμεσα σε δύο χάρτες, μία ηλιακή επιστροφή και μια δευτερεύουσα πρόοδο με διελεύσεις. Δεν θα πρέπει να ερμηνεύσει έναν ολόκληρο χάρτη, μόνο τα τμήματα που αφορούν σε συγκεκριμένες ερωτήσεις.  Οι χάρτες θα δίνονται στους εξεταζόμενους.

Για να αποκτήσετε περισσότερες πληροφορίες για να προετοιμαστείτε για τις εξετάσεις, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την Chris McRae με θέμα “ISAR Exam Explanation» και « The competency exam example Questions”.  To μάθημα για τις προχωρημένες δεξιότητες ερμηνείας είναι επίσης μια προπαρασκευαστική σειρά μαθημάτων. Πληροφορίες για το μάθημα είναι διαθέσιμες στην αρχική σελίδα της ιστοσελίδας μας.

Οι εξετάσεις είναι περίπου έξι ώρες, και εμπεριέχεται ένα μεσημεριανό διάλειμμα. Ο βαθμός για να περάσει κάποιος είναι 70%. Για ερωτήσεις, παρακαλώ επικοινωνήστε με την Chris McRae, Πρόεδρο του Προγράμματος Πιστοποίησης ISAR. Η αίτηση πρέπει να συμπληρωθεί τουλάχιστον δύο (2) εβδομάδες πριν από τη διάσκεψη, όπου δίνεται, ώστε να δοθεί χρόνος για την επεξεργασία. Το κόστος είναι $ 195. Ένα πρόγραμμα των εξετάσεων που θα δοθούν κατά τη διάρκεια του έτους έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα μας.


 

Αίτηση συμμετοχής στις εξετάσεις:

Ένα έντυπο της αίτησης πρέπει να συμπληρωθεί προκειμένου να λάβετε μέρος στις εξετάσεις. θα απαιτηθούν πληροφορίες σχετικά με την αστρολογικές εκπαίδευση του αιτούντος και το τρέχον επίπεδο της αστρολογικής πρακτικής. Ο αιτών πρέπει να αποδείξει ότι αυτός ή αυτή έχει ολοκληρώσει επιτυχώς τουλάχιστον τρία εκπαιδευτικά μαθήματα, όπως περιγράφεται παρακάτω. Μόλις η Chris McRae και η επιτροπή εκπαίδευσης επικοινωνήσει με τον αιτούντα για να τον ενημερώσουμε ότι η αίτηση έχει γίνει αποδεκτή, ο αιτών μπορεί να εγγραφεί για να λάβει μέρος στις εξετάσεις.

Για να αποκτήσετε ένα αντίγραφο του εντύπου της αίτησης, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την Chris McRae που θα σας στείλει το έντυπο μέσω e-mail.


 

Τρία Μαθήματα:

Ως μέρος της διαδικασίας πιστοποίησης, θα πρέπει να δείξετε ότι έχετε λάβει επιτυχώς τουλάχιστον τρία μαθήματα από την παρακάτω λίστα  όπως εγκρίθηκε από την Επιτροπή Πιστοποίησης ISAR: Αστεροειδείς, Astro-Ιστορία, Κλασική Αστρολογία, Cosmobiology, αποκλίσεις, Οικονομική Αστρολογία και Astro Οικονομικά, Σταθεροί Αστέρες, αρμονικές, Ηλιοκεντρική Αστρολογία, Ωριαία Αστρολογία, Ιατρική Αστρολογία, Μετεωρολογική Αστρολογία, μεσοδιαστήματα, εγκόσμια Αστρολογία, Μυθολογία; Ψυχολογική Αστρολογία, Διόρθωση ωροσκοπίου, Relocation, Ερευνητικές μέθοδοι, Αστρική αστρολογία, Ουράνια Αστρολογία, Ινδική Αστρολογία.

Για οποιαδήποτε περαιτέρω ερώτηση, επικοινωνήστε με την Chris McRae, Πρόεδρο του Προγράμματος Πιστοποίησης ISAR.