هدف از برنامه مدارس وابسته به ISAR فراهم اوردن منبعی برای تحصیل منجمان در سرتاسر دنیا است. به علاوه، ISAR  مدارس استرولوژی ای را که سرفصلهای درسی شان برای دانشجویانی که می خواهند به استانداردهای بالای این علم برای دریافت مدرک ISAR C.A.P ( مدرک تخصصی استرولوژی) مناسب است، شناسایی می کند. لیست زیر که از مدارس استرولوژی تهیه شده است آن دسته از مدارسی که وابسته به ISAR هستند را ارائه می دهد. هر مدرسه به مدت سه سال در ارتباط با ISAR است و بعد از آن این زمان می تواند تمدید شود.