Yksinkertaistetut eettiset periaatteet

Juhlallisesti vahvistan, että uutterasti ja parhaan kykyni mukaan sitoudun näihin periaatteisiin

1. En ennen kaikkea aiheuta koskaan haittaa asiakkaalle.

2. Pyrin herkällä tunnolla tukemaan kunnioituksella kaikkia asiakkaita, jotka tulevat luokseni saadakseen astrologista näkökulmaa tai neuvoja; tunnustan ja vahvistan heidän itsemääräämisoikeutensa ja tuen heitä tekemään omia päätöksiään.

3. En koskaan pelottele asiakasta asiattomasti ääriennustuksilla enkä luo vääriä toiveita asiakkaalle ja tuon aina esiin, että kukin astrologinen asetelma voi ilmentyä monin eri tavoin.

4. Pidän minulle yksityisesti annetut tiedot tiukasti luottamuksellisina paitsi jos vaikenemiseni olisi erittäin vahingollista asiakkaalleni tai muille.

5. Pidän asiakkaani asianmukaisesti ja selkeästi erillään omista henkilökohtaisista tarpeistani ja tavoitteistani, olivatpa ne sitten seksuaalisia, taloudellisia tai tunnepohjaisia.

6. Ylläpidän ja parannan jatkuvasti astrologisia taitojani ja harjoitan astrologiaa vain asiantuntemukseni rajoissa ohjaten asiakkaat tarvittaessa muualle.

7. Tutustun ISAR:n eettisiin käytäntöihin ja ohjenuoriin, joita sovelletaan harjoittamiini astrologian osa-alueisiin, seuraten päättäväisesti periaatteiden henkeä ja sitoutuen kunnioittavaan yhteistyöhön ISAR:n eettisen neuvoston kanssa, jos sille valitetaan toiminnastani.