ISAR tarjoaa sertifiointiohjelman astrologeille, jotka haluavat edistää taitojaan astrologiassa. ISAR-sertifioinnin koulutusvaatimusten asettamisessa on kuultu ympäri maailmaa toimivien astrologisten koulujen opettajia. Monet heidän suosituksistaan ​​on sisällytetty tähän ohjelmaan.

Saadakseen ISAR-sertifioinnin on hakijan toimitettava asiakirjat siitä, että hän on täyttänyt kaikki alla esitetyt koulutus- ja taitovaatimukset. Sertifiointikomitea tarkastaa kaikki kokeet ja asiakirjat. Kun kaikki sertifikaatin vaatimukset on täytetty onnistuneesti, hakija saa todistuksen astrologisesta pätevyydestä (CAP) ja hänestä tulee ISAR-sertifioitu astrologi.

ISAR-sertifiointi voidaan suorittaa vaiheittain. Tietoja kertyneistä osasuorituksista ylläpitää ISAR, kunnes kaikki vaatimukset täyttyvät.

Alla on lisätietoja näistä hyväksymisperusteista ja ilmoittautumisesta ISAR-ohjelmiin.

KOULUTUS

Astrologisen pätevyyden sertifikaatin (CAP) hakemiseen liittyvä koulutuksellinen valmistautumisen voi suorittaa opiskelemalla kouluissa sellaisten opettajien alaisuudessa, jotka haluavat oppilaidensa saavuttavan ISAR-sertifioinnin edellyttämät astrologiset tiedot ja tulkintataidot. Siksi kouluja ja opettajia kannustetaan tutkimaan omaa opetussuunnitelmaansa ja päivittämään sitä tarvittaessa.

Sertifiointivaatimukset:

Koulutuksellisen valmistautumisen lisäksi ISAR-sertifiointi vaatii seuraavien kurssien suorittamista:

  • Neuvontataitojen kehittämisen kurssi
  • Eettisen valveutuneisuuden kurssi ja tentti
  • ISAR-pätevyyskoe
  • Kolme valinnaista kurssia

ISAR-koulutusmoduulien päivämäärät ja sijainnit etiikan tietoisuuden ja konsultointitaitojen sekä pätevyyskokeen osalta julkaistaan verkkosivuillamme, viikottain ISAR E-zine -verkkolehdessä ja The International Astrologer -lehdessä.

Hakijat voivat suorittaa pätevyyskokeen, etiikan koulutuskurssin ja tentin sekä neuvontatitaitojen koulutusjakson vaiheittain ja missä järjestyksessä tahansa. Tietoja hakijan osasuorituksista ylläpitää ISAR, kunnes sertifioinnin kaikki vaatimukset täyttyvät. Kun kaikki vaatimukset on suoritettu onnistuneesti, hakija saa todistuksen astrologisesta pätevyydestä (CAP) ja hänestä tulee ISAR-sertifioitu astrologi.


ISAR NEUVONTATAITOJEN KOULUTUS:

Tämä 18-20 tunnin tiivis koulutusohjelma on suunniteltu antamaan astrologeille perustason kuuntelu- ja empatiataitoja, jotka helpottavat astrologin ja asiakkaan välistä suhdetta. Valppaat kuuntelu- ja viestintätaidot tarjoavat astrologille kyvyn vastata asiakkaiden henkilökohtaisimpiin ajatuksiin ja tunteisiin. Yhdistettynä astrologiaan, tässä koulutuksessa opetetut viestintätaidot tuovat asiakkaan ja astrologin väliseen suhteeseen luottamusta ja auttavat välitttämään astrologista tietoa ymmärryksellä ja myötätunnolla luoden asiakkaalle omakohtaisen kokemuksen.

Tätä koulutusta tarvitaan ISAR-sertifiointiin, mutta kuka tahansa muukin, joka aikoo tarjota astrologista neuvontaa, voi osallistua koulutukseen ja hyötyä siitä.

Kurssin hinta on 350,00 USD, ja se voidaan maksaa luottokortilla, maksumääräyksellä tai henkilökohtaisella shekillä. Koulutusohjelmien aikataulut julkaistaan ​​verkkosivuillamme. Ota yhteyttä Richard Smootiin.


ISAR eettisen valveutuneisuuden kurssi ja tentti:

Etiikka ja eettiset käytännöt ovat ohjaavia periaatteita astrologian alalla ja ISAR:ssa. ISAR:n tarjoama etiikan koulutuskurssi perustuu ISAR:n eettisiin säännöksiin ja piirtää suuntaviivat sitä, mitä ISAR kansainvälisenä astrologisena yhteisönä pitää astrologien eettisinä käytäntöinä. Eettistä valveutuneisuutta koskeva koulutus on edellytys ISAR-sertifioinnille. Etiikan valveutuneisuuden kurssia tarjotaan konferensseissa tai sen voi tilata DVD-levynä verkosta. Konfferenssien koulutusaikataulu on verkkosivuillamme.

Kurssi tentitään joko henkilökohtaisesti konferensseissa tai verkossa koulutuksen jälkeen. Tentissä hakijan on osoitettava kykyä soveltaa eettisiä periaatteita tosielämän tilanteisiin.

Eettisen valveutuneisuuden koulutuksen voi ostaa DVD-levynä ISAR-kaupasta. Kurssi on mahdollista tenttiä verkossa. Lisätiedusteluihin vastaa ISAR:n etiikkaohjelman puheenjohtajaan.

Voit lukea nykyiset eettiset ohjeemme täältä.


ISAR-pätevyyskoe:

Sertifiointia hakevien on osoitettava astrologinen osaaminen suorittamalla pätevyyskoe. Asianmukaisen koulutuksen voi saada kouluilta ja opettajilta, jotka haluavat oppilaidensa sertifioituvan ISAR-tasovaatimusten ja -käytäntöjen mukaisesti.

Pätevyyskokeen voi suorittaa monissa konferensseissa ympäri maailman. Se on avoimen kirjan tentti ja voit käyttää mitä tahansa tekstejä tai materiaaleja, joita ajattelet tarvitsevasi. ISAR-pätevyyskokeessa on kolme pääosaa.

1. Oikein/väärin- ja monivalintakysymyksiä. Kysymysten aihealueet ovat vaihtelevan monipuolisia, mutta seuraavat näitä suuntaviivoja:

a. Yleiskatsaus: astrologian historia, ymmärrys astrologian eri sovellutusmahdollisuuksista, astrologiassa sovellettavat tähtitieteen perusteet, symbolismi ja karttalaskelmien tuntemus. Karttojen varsinaista laatimista ei edellytetä tentissä, vaan tietämystäsi kartoitetaan kysymyksillä karttojen laadinnan vaiheista.

b. Ennustamisen taidot, mukaan lukien toissijaiset etenemiset, paluukartat, ylitykset, pimennykset ja lunaatiot

c. Ihmissuhteiden astrologia, mukaan lukien karttavertailu, perhemallit, sekalaiset suhteet ja ryhmädynamiikka

2. Lyhyen vastauksen kysymykset, jotka voivat vaatia lauseen tai lyhyen kappaleen kirjoittamista.

3. Tulkintataitojen osoittamiseksi esitetään perusteellisia esseetyyppisiä kysymyksiä eri kartoista. Näihin sisältyy syntymäkartta, kahden kartan välinen yhteensopivuusanalyysi, auringonpaluukartta sekä toissijainen eteneminen ylityksin. Sinua ei vaadita tulkitsemaan koko karttaa, vain erityisiin kysymyksiin liittyvät osat. Kartat annetaan tentin yhteydessä.

Saadaksesi tarkempia tietoja tenttiin valmistautumisesta, ota yhteyttä Richard Smootiin ja pyydä “ISAR-tentin kuvaus”, “Pätevyyskokeen esimerkkikysymykset” ja “Opas tenttiin valmistautumiseksi”. Tentin tulkintaosuuksiin valmistautumista varten on kurssi “ISAR-symposiumi edistyneistä tulkintataidoista”. Tietoja symposiumista löytyy verkkosivuiltamme.

Tentin pituus on noin kuusi tuntia ja lounastauko myönnetään. Tentin läpäisemiseksi 70% vastauksista tulee olla oikein. Lisätietoja varten ota yhteyttä  Richard Smootiin tai David Raileyen, ISAR-sertifiointiohjelman puheenjohtajaan. Hakemus on täytettävä vähintään kaksi (2) viikkoa ennen konferenssia, jossa tentti pidetään, jotta hakemuksen käsittelyyn riittää aikaa. Hinta on 195 USD. Vuoden aikana pidettävien tenttien aikataulu on julkaistu verkkosivuillamme


Hakemus pätevyyskokeen suorittamiseksi:

Pätevyyskokeen suorittamiseksi on täytettävä hakemuslomake, jossa vaaditaan tiedot hakijan astrologisesta koulutuksesta ja astrologian harjoittamisen nykyisestä tasosta. Hakijan on osoitettava, että hän on suorittanut vähintään kolme alla lueteltua koulutusta. Kun David Railey ja koulutuskomitea ovat ottaneet yhteyttä hakijaan sanoakseen, että hakemus on hyväksytty, hakija voi ilmoittautua pätevyyskokeeseen. Hakulomakkeen saadaksesi ota yhteyttä Richard Smootiin, joka lähettää sinulle lomakkeen sähköpostitse.


Kolme valinnaista:

Osana sertifiointiprosessia sinun on osoitettava, että olet suorittanut vähintään kolme valinnaista kurssia alla olevasta luettelosta tai muita ISAR-sertifiointikomitean hyväksymiä kursseja:

Asteroidit; Astro-historia; Klassinen astrologia; Kosmobiologia; Deklinaatiot; Taloudellinen astrologia ja astroekonomia; Kiintotähdet; Harmoniat; Aurinkokeskeinen astrologia; Kysymysastrologia; Lääketieteellinen astrologia; Sää-astrologia; Puolivälit; Maallinen astrologia; Mytologia; Psykologinen astrologia; Syntymäajan arviointi; Paikan siirtäminen; Tutkimusmenetelmät; Sideerinen astrologia; Uranian-astrologia; Veedinen astrologia.

Lisätietojen saamiseksi ota yhteyttä Richard Smootiin tai David Raileyyn, ISAR-sertifiointiohjelman puheenjohtajaan.