המטרה של התכנית של סניפי בתי הספר של  ISAR היא ליצור מקור לימודי עבור אסטרולוגים ברחבי העולם. בנוסף ISAR מכירים בבתי ספר לאסטרולוגיה אשר הקוריקולום שלהם מאפשר לתלמידי האסטרולוגיה לרכוש את הסטנדרטים הגבוהים של ידע הדרושים לקבלת תעודת ההסמכה ISAR.CAP. הרשימה הבאה של בתי הספר לאסטרולוגיה מייצגת את בתי הספר שכרגע נחשבים כסניפים של ISAR.

כל בית ספר נחשב כסניף של ISAR למשך שלוש שנים ולאחר מכן צריך לחדש את התוקף.