טוען אירועים

אירועים עתידיים

אירועים Search and Views Navigation

אירוע Views Navigation

אוקטובר 2021

אוקטובר 23 @ 8:00 pm - 9:30 pm UTC+5.5
Location:

Speaker: Umang TanejaIndia

Nadi Jyotish

what is Nadi Jyotish? how to predict marriage in accurate predictive methodology through Nadi planet and its connection, divorce, love marriage, what is dasha in Jyotish.

ראה עוד »
אוקטובר 24 @ 3:00 pm - 4:30 pm EDT
Location:

Speaker: Nadiya ShahMexico

Pluto in Aquarius: From Earth to Air & How this Changes Everything

While Saturn in Aquarius gives us a preview from 2020-2023, it is when Pluto enters Aquarius that we reach a collective turning point, long considered the undeniable entry into the Age of Aquarius. It’s trine to Uranus in Gemini from 2026-2027 will show us how good it could be. But, with Pluto, there is always the dark as well as the deep, the real, and the transformative. We will explore how this upcoming Plutonian energy represents a fundamental shift towards…

ראה עוד »
אוקטובר 30 @ 1:30 pm - 3:00 pm EDT
Location:

Speaker: Patrícia ValenteBrazil

Profissão: Astroló[email protected]

Mais e mais pessoas se interessam pela Astrologia e seu amplo campo de saber a cada dia, e muitas estão optando por atuar de maneira profissional e seguir essa apaixonante carreira. No entanto, como qualquer outra profissão, exercer a Astrologia pressupõe uma série de ações, escolhas, preparo, recursos, entre outros. Neste momento em que Júpiter e Saturno se encontram no signo de Aquário, nada mais apropriado do que falarmos a respeito.

ראה עוד »
אוקטובר 31 @ 3:00 pm - 4:30 pm EDT
Location:

Speaker: Zorana StanojevicSerbia

Talents in the Chart – Hereditary Skills from the Past

Talent is natural aptitude or skill. People are often unaware of it and sometimes it takes a lifetime to discover their uniqueness. For those lucky ones, it is the most natural phenomenon to which they may not pay any special attention. Therefore, as Astrologers, we can draw parents' attention to possible hidden gifts of their child.

ראה עוד »

נובמבר 2021

נובמבר 6 @ 12:00 pm - 4:00 pm EDT
Location:

Speaker: David CochraneUnited States

How to Do Quick Readings with Vibrational Astrology

Using very simple methods in Vibrational Astrology, we can get to the heart of what motivates a person, what the person's greatest talents are and what some of the greatest challenges are likely to be. In this Intensive we will learn how to use these techniques to very quickly start engaging a person in a meaningful conversation that will hit upon hot buzzer issues for the person and continue to dig deeper into what is most important to the person…

ראה עוד »
נובמבר 7 @ 3:00 pm - 4:30 pm EST
Location:

Speaker: Oner DoserTurkey

Traditional Astrology Delineation Techniques

When an astrology student reaches a certain level, even if they can read charts, they need a method to use the astrological knowledge they already learned. Questions like “Where should I begin reading a chart?”, “How should I proceed with the interpretation?”, “How should I integrate the chart data?” All this may be answered correctly if we use a systematic method. Chart reading techniques of Traditional Astrology meet this need. In his speech Öner Döşer will combine traditional astrology and…

ראה עוד »
נובמבר 9 @ 7:00 pm - 8:30 pm GMT
Location:

Speaker: Nicholas CampionUnited Kingdom

The World Soul: ‘Unprecedented Times’ and Current Planetary Cycles

The phrase ‘unprecedented times’ sums up the current period pretty well. Nick will shed light on what astrology claims and says about critical periods, from theories of a world soul and collective unconscious to planetary cycles, and from the great Persian astrologers to Johannes Kepler - and the latest ideas.

ראה עוד »
נובמבר 10 @ 9:00 pm - 9:30 pm EET
Location:

Speaker: Πατρίτσια ΝικολάουCyprus

Η μεγάλη σύνοδος Δία – Ποσειδώνα στους Ιχθύς, την Άνοιξη του 2022!

Η εξελικτική πορεία της ανθρωπότητας μέσα από το πρίσμα της κορυφαίας συνόδου Δία - Ποσειδώνα που θα συμβεί στην 24η μοίρα των Ιχθύων, την 12η Απριλίου 2022 (η επιρροή της θα απλωθεί πριν και μετά τη συγκεκριμένη ημερομηνία).  Πώς θα μπορούσε να μας επηρεάσει αυτή η σύνοδος; Τι γράφτηκε στην ιστορία την τελευταία φορά που ξανάγινε αυτή, το 1856;

ראה עוד »
נובמבר 11 @ 8:30 pm - 10:00 pm CET
Location:

Speaker: Elsa DelacroixFrance

Astrologie et Alchimie de l’Être : Un nouveau regard sur les trois Centaures guérisseurs « Chiron, Pholus, Nessus »

Depuis 2016, Elsa Delacroix conduit une recherche sur les trois centaures guérisseurs - Chiron, Pholus et Nessus – et leur place dans l’interprétation du thème de naissance. Aborder ces 3 objets planétaires ensemble permet de les situer les uns par rapport aux autres et de clarifier toujours plus leur fonction symbolique dans la grande odyssée de la conquête du Soi Divin. Cette conférence vous propose de découvrir de nouvelles clés d’interprétation inédites pour ces 3 astéroïdes de la famille des…

ראה עוד »
נובמבר 14 @ 12:00 pm - 1:30 pm EST
Location:

Speaker: Martina CaruttiArgentina

Hacia una Astrología de la Inteligencia Vincular

La Astrología es un lenguaje sagrado y, en tanto tal, nos comunica la experiencia de unidad e interdependencia entre cada elemento de la realidad. La capacidad del cerebro humano de captar patrones en la experiencia terrestre que son congruentes con los movimientos celestes nos devela la existencia de una inteligencia vincular que teje nuestras vidas. En nuestra práctica cotidiana pareciera que hacemos con la Astrología lo que hacemos con el planeta: nos recortamos de la globalidad de la experiencia y…

ראה עוד »
+ ייצוא אירועים