Trumpas Etikos principų sąvadas

Aš iškilmingai pasižadu, jog stropiai ir pagal savo galimybes

1. Apsisprendžiu visų pirma niekada nepakenkti klientui.

2. Stengsiuosi jautriai palaikyti ir gerbti visus klientus, kurie kreipiasi į mane  tikėdamiesi astrologinės prognozės ar patarimo, pripažinsiu ir skatinsiu  jų savarankiškumą bei palaikysiu juos priimant jų pačių savistovius sprendimus.

3. Niekada  be reikalo negąsdinsiu kliento ekstremaliomis pranašystėmis, nepuoselėsiu  jame klaidingų vilčių ir visada tvirtinsiu, jog  kiekvienas  astrologinis žvaigždžių išsidėstymas gali reikštis įvairiais būdais.

4. Laikysiuosi griežto konfidencialumo privačiai gautos informacijos atžvilgiu, išskyrus atvejus, kai mano tylėjimas gali smarkiai pakenkti klientui ar kitam asmeniui.

5. Išlaikysiu su savo klientais atitinkamas ir aiškias ribas, jei bus paliesti mano asmeniniai poreikiai ir tikslai, kokie jie bebūtų  – seksualiniai, finansiniai ar emociniai.

6. Palaikysiu ir nuolat tobulinsiu savo astrologinius įgūdžius, teiksiu paslaugas tik savo kompetencijų ribose ir esant būtinybei nukreipsiu klientus kur nors  kitur.

7. Susipažinsiu su ISAR Etikos standartų ir Nuostatų tomis dalimis, kurios palies mano astrologines sritis. Nuspręsiu būti ištikimas principų dvasiai ir sutiksiu pagarbiai bendradarbiauti su ISAR etikos Komitetu, jei  šis gaus kieno nors skundus dėl manęs.