ISAR siūlo sertifikavimo programą astrologams, kurie nori pagerinti savo astrologinius įgūdžius. Rengdami reikalavimus SAR sertifikatui dėl privalomo išsilavinimo, konsultavomės su dėstytojais iš geriausių viso pasaulio mokyklų. Daugumos jų rekomendacijos buvo įtrauktos į šią programą. .

Norėdami tapti ISAR Sertifikuotais Astrologais, pretendentai turi pateikti dokumentus, jog atitinka visus žemiau pateiktus išsilavinimo ir profesionalumo reikalavimus. Sertifikavimo komitetas išnagrinėja visus egzaminus ir dokumentus. Sėkmingai įveikęs visas sertifikavimo pakopas, pretendentas gaus Astrologinio Meistriškumo Sertifikatą (CAP) ir taps ISAR Sertifikuotu Astrologu.

ISAR sertifikavimas gali būti vykdomas laipsniškai, etapais. ISAR saugos įrašus tol, kol bus įvykdyti visi reikalavimai.

Žemiau pateikiama daugiau informacijos apie šiuos kriterijus ir apie registravimą į ISAR programas.

Išsilavinimas

Išsilavinimo pagrindai, būtini siekiant Astrologinio Meistriškumo Sertifikato (CAP), gali būti gauti studijuojant mokyklose ir su dėstytojais, kurie patvirtina, jog jų studentai sukaupė astrologines žinias ir interpretavimo įgūdžius, reikalingus gauti ISAR sertifikavimą. Taigi rekomenduojama mokykloms ir mokytojams išsinagrinėti savo mokymo programas ir atnaujinti jas pagal būtinybę.

Sertifikavimo reikalavimai:

Papildomai prie jūsų gauto išsilavinimo ISAR sertifikavimas reikalauja, kad sėkmingai pabaigtumėte ir išlaikytumėte šiuos dalykus:

  • Konsultavimo įgūdžių mokymus
  • Etinio pažinimo mokymus ir testą
  • ISAR kompetencijos egzaminą
  • Tris fakultatyvus pasirinktinai
ISAR Etikos pažinimo  ir Konsultavimo įgūdžių, taip pat Kompetencijos egzamino modulių datos nurodomos mūsų tinklalapyje, kassavaitiniame ISAR elektroniniame žurnale (atsiunčiamas el.paštu) ir žurnale „Tarptautinis astrologas“.
Pretendentai gali išlaikyti kompetencijos egzaminą, praeiti etikos mokymus ir testą, taip pat konsultacinių įgūdžių mokymus palaipsniui, etapais,  laisvai pasirinkta tvarka. ISAR išsaugos  atsiskaitymų įrašus tol, kol bus išpildyti visi reikalavimai. Sėkmingai įvykdęs visus reikalavimus, pretendentas gauna Astrologinio Meistriškumo sertifikatą (CAP) ir tampa  Sertifikuotu ISAR astrologu..

ISAR Konsultavimo įgūdžių mokymai:

Ši 18-20 val trukmės programa sukurta tam, kad astrologai įgytų klausymo ir empatijos bazinius įgūdžius, kurie palengvina astrologo bendravimą su klientu. Aktyvus klausymas ir bendravimo įgūdžiai lavina astrologo gebėjimą reaguoti į asmeniškiausias kliento mintis ir jausmus. Apjungti išvien su astrologiją bendravimo. įgūdžiai, kurie lavinami šiuose mokymuose, suteikia abipusio pasitikėjimo kliento ir astrologo santykiuose, padeda perteikti astrologinę informaciją su atidumu ir atjauta kliento subjektyviai patirčiai.

Šie mokymai privalomi norint tapti ISAR Sertifikuotu astrologu. Vis tik bet kuris, kas tik ketina teikti astrologines konsultacijas, gali sudalyvauti šiuose mokymuose ir gauti naudingas patirtis.

Mokymų kursas kainuoja 350 dol, galima apmokėti banko kortele, pavedimu arba asmeniniu čekiu. Mokymų tvarkaraštis pateiktas mūsų tinklalapyje. Susisiekite su Richard Smoot.


ISAR Etikos pažinimo mokymai ir testas:

Etika ir etikos panaudojimas yra kertiniai principai astrologijoje, įskaitant ISAR bendriją. Etikos mokymų kursas, kurį remia ISAR, yra grindžiamas ISAR Etikos kodeksu ir apibrėžia tai, ką ISAR, kaip tarptautinė astrologų draugija, pripažįsta etiška astrologų veikla.

Etikos mokymai yra privalomi norint gauti ISAR Astrologo sertifikatą. ISAR Etikos pažinimo mokymai yra organizuojami konferencijų metu, arba juos galima užsisakyti DVD formatu mokantis nuotoliniu būdu. Konferencijų tvarkaraštis yra skelbiamas mūsų tinklalapyje.

Pasibaigus mokymams rengiamas testas: jis vyksta arba asmeniškai konferencijos metu arba nuotoliniu būdu. Atlikdamas testo užduotis kandidatas turi parodyti gebėjimą taikyti etinius principus tikroviškose aplinkybėse.

Etikos pažinimo mokymus galima įsigyti DVD formatu ISAR parduotuvėje. Kilus klausimams kreipkitės prašom į ISAR Etikos pažinimo programos Vadovą.Galite perskaityti mūsų dabartines etines nuostatas čia.


ISAR Kompetencijos Egzaminas:

Tie, kas siekia CAP sertifikato, turi įrodyti astrologijos išmanymą išlaikydami egzaminą. Parengiamuosius apmokymus galima praeiti mokyklose ir su mokytojais, kurie siekia, jog jų mokiniai bus sertifikuoti pagal ISAR standartus.

Egzaminas vyksta  daugelyje konferencijų visame pasaulyje. Tai „atverstos knygos“ testas, jo metu galima laisvai  naudotis bet kuriais tekstais ar pagalbine medžiaga, kurios, jūsų manymu, gali prireikti. ISAR kompetencijos egzaminas susideda iš trijų dalių.

  1. Teisingų/klaidingų klausimų deriniai su keliais atsakymų variantais. Žinių aprėptis yra įvairialypė ir pateikiama žemiau nurodyta tvarka:
  2. Apžvalga: astrologijos istorija, supratimas apie astrologijos įvairiapusį pritaikymą, astrologijoje taikomi astronomijos pagrindai, astrogramos simbolika ir žinojimas,kaip ji apskaičiuojama. Jūsų neprašys apskaičiuoti astrogramą rankiniu būdu, tačiau įvairūs klausimai apie skaičiavimo eigą nustatys  astrogramos sudarymo žinių lygį.
  3. Prognozavimo įgūdžiai, įskaitant antrines progresijas, sugrįžimo astrogramas, tranzitus, užtemimus ir lunacijas.
  4. Sinastrija ir santykiai, įskaitant astrogramų palyginimus, šeimos modelius, įvairialypius santykių tipus ir grupinę dinamiką
  5. Trumpi, vieno sakinio ar pastraipos dydžio atsakymai į klausimus.

3 Užduodami esė tipo klausimai pagal skirtingas astrogramas, kad atskleistų interpretavimo gebėjimus.  Klausimai palies  natalinę  (gimimo) astrogramą,  dviejų astrogramų suderinamumo analizę, saulės sugrįžimą (solarą) ir antrines progresijas su tranzitais. Nereikės interpretuoti visos astrogramos, o tik tas jos dalis, kurios atitinka konkrečius klausimus.  Astrogramų pavyzdžiai bus pateikti.

Norėdami  gauti daugiau informacijos, kuri padėtų pasiruošti egzaminui, prašome susisiekti su Richard Smoot ir užklausti dėl  „ISAR Exam Explanation”, “The Competency Exam Example Questions”, and “Exam Preparation Guide”. ISAR Simpoziumas apie Interpretacijos įgūdžių tobulinimą  irgi yra  įvadiniai mokymai, skirti  tai egzamino daliai, kur reikės interpretacijos. Informacija apie Simpoziumą yra pateikta mūsų tinklalapio pagrindiniame puslapyje.

Egzaminas trunka apie 6 val, su pietų pertrauka. Praeinamasis balas – 70 proc. Dėl klausimų susisiekite su Richard Smoot arba David Ralley, ISAR sertifikacinės programos vadovu. Paraiška egzaminui turi būti pateikta ne vėliau kaip prieš dvi (2) savaites iki konferencijos ten, kur ji vyks, kad pakaktų laiko apdoroti duomenis . Kaina – 195 dol.  Metinis egzaminų tvarkaraštis skelbiamas mūsų tinklalapyje..


Paraiška Kompetencijos egzaminui:

Norint laikyti  Kompetencijos egzaminą būtina užpildyti anketą. Joje reikės pateikti informaciją apie astrologinį išsilavinimą ir dabartinį astrologinės veiklos lygį. Pareiškėjas turi pranešti, jog jis arba ji  sėkmingai pabaigė bent tris (3)  iš žemiau pateiktų mokomuosius fakultatyvus . Kai tik David Ralley ir švietimo komitetas susisieks su pareiškėju ir patvirtins, jog pareiškimas priimtas, pareiškėjas galės registruotis  Kompetencijos egzamino laikymui. Norėdami gauti paraiškos formą prašom susisiekite su Richard Smoot, jis atsiųs ją elektroniniu paštu.


Trys fakultatyvai:

Sertifikavimo eigos rėmuose turėsite parodyti, jog sėkmingai baigėte bent tris fakultatyvinius mokymus iš šio sąrašo ar iš mokymų, kuriems pritarė  ISAR Sertifikacinis komitetas

Asteroidai; astrologijos istorija; klasikinė astrologija; kosmobiologija; deklinacija; finansinė astrologija ir astroekonomika; fiksuotos žvaigždės; harmonikos; heliocentrinė astrologija; chorarinė astrologija; medicininė astrologija; meteorologinė astrologija; midpointai; mundaninė astrologija; mitologija; astropsichologija; rektifikacija; relokacija; tyrimo metodai; siderinė astrologija; uraniškoji astrologija; Vedų astrologija.

Dėl įvairių  papildomų klausimų kreipkitės į Richard  Smoot ir David Ralley, ISAR sertifikacinės programos vadovą.