Mes tarptautiniai!

47 šalis ir dar bus priskaičiuojama daugiau …

 

 

SAULE RENATA JONAITYTE

ISAR viceprezidente Lietuva

Email: [email protected]

Website: www.horoskopas.lt

FB: Astrologė Saulė

SAULE RENATA JONAITYTE, ISAR viceprezidente Lietuva

Esu Saulė Jonaitytė,  ISAR  viceprezidentė nuo 2020 m., profesionali  astrologė, nuolat konsultuoju  nuo 2001 m . Pirmoji šalyje 2004m. sukūriau  lietuvišką internetinį  puslapį astrologine tematika , buvau  įsteigusi  savanorišką Astrologijos mylėtojų draugiją,  nuolat  publikuoju metines prognozes ir straipsnius  įvairiuose leidiniuose, užsiimu  aktyvia astrožinių  sklaida  draugijose, viešuose disputuose, konferencijose.

ISAR – Tarptautinė Astrologinių Tyrimų Draugija –  atveria lietuvių astrologams platesnes  galimybes  šviestis ir tobulintis , plėsti akiratį,  mokytis iš žymiausių pasaulio astrologų,  tiesiogiai bendrauti su jais  Žvaigždžių Klube ( Star Club),  dalyvauti  jungtinėje  tyrimų veikloje . Internetiniai globalūs  ryšiai dar labiau suartino ISAR bendrijos narius, supaprastino jų dalyvavimą kasmetinėse konferencijose.  Kiekvienas astrologas čia gali nevaržomai dalintis patirtimis ir atradimais su  plačiajai pasaulio astrologų bendruomenei, tapti jos lygiateisiu nariu.  Ši draugiška  ir atvira bendrija yra  stiprus  bei patikimas ramstis   astrologams iš  šalių, kur astrologija vis dar nustumiama į  visuomenių užribius ar yra smerkiama  bei persekiojama  ortodoksinių  religijų.  ISAR  sandrauga  priima ir palaiko visus, kurie  nori  tapti  profesionalais bei  siekia vystyti astrologiją kaip naują metafizinį mokslą senų tradicijų pagrindu.

Šiuolaikinis astrologas skirtingais būdais įgyja specialų  išsilavinimą,  vėliau savarankiškai  ir sėkmingai konsultuoja , padėdamas  žmonėms  sąmoningai kurti ateitį , harmoningą Visatos  ciklams. Tačiau pavienis konsultantas ar knygų autorius  netaps profesionalu , jei dirbs atsiribojęs  nuo  pasaulinės  astrologų bendrijos, nuo užsienio  kolegų atradimų,  patirčių bei  naujausių astrotyrimų,  jei  atsiliks  nuo  priešakinio astrologinio pažinimo.

Manau,  ISAR unikali  ir vertinga  tuo, jog  suteikia kiekvienam  galimybę siekti profesijos aukštumų dalyvaujant įvairialypėse  tikslinėse sertifikavimo programose. Tarp jų išskirčiau  Etikos pažinimo mokymus, parengtus draugijos ekspertų  iš įvairių astromokyklų, taip pat  Astrokonsultavimo įgūdžių lavinimo mokymus  ir ISAR kompetencijos egzaminą.  Visi, sėkmingai perėję  testų ir egzaminų pakopas, gauna Astrologijos profesionalo sertifikatą  (CAP) ir tampa ISAR sertifikuotais astrologais. Šis pasiekimas laikomas aukščiausiu astrologo kvalifikacijos įvertinimu pasaulyje.

Man asmeniškai  ISAR yra patraukli  ir gerbtina dėl ryškių bendrijos asmenybių,  dėl pažangių viešų tyrimų, dėl mokslinės pakraipos, dėl  ryškaus tarptautiškumo – kryptingų  pastangų vienijant  pasaulio astrologų pajėgas.  Džiugu, jog   pastaraisiais metais bendruomenę papildė skaitlingas astrologų būrys iš Kinijos, Turkijos, Indijos. Gyvename globaliame, vis glaudžiau susietame  pasaulyje.  Dėl klimato kaitos žmonijos ateitis  irgi  vis labiau bendrinasi, mat iškyla bendros, pasaulinio lygio  išlikimo,  eko-prisitaikymo dilemos. Tuo pačiu  tarptautinis astrologų bendradarbiavimas, jungtinis komandinis darbas tampa vis paklausesnis ir reikšmingesnis.

Atstovaudama ISAR Lietuvoje skatinsiu astrologus aktyviau užsiimti tiriamaja veikla, telksiu drauge tuos, kas turi naujų idėjų,  nori įtakoti  originaliais autoriniais požiūriais  bei  praktiniais patyrimais šiuolaikinės astrologijos raidą bei sklaidą. Didžiausias dėmesys bus skiriamas jaunų ir pradedančiųjų astrologų  tolesnio profesinio ugdymo reikalams, interaktyvumui su visuomene. Iš savo patirties žinau, kaip keblu pradedantiesiems  neprarasti motyvacijos ir ilgalaikės perspektyvos neprielankioje  visuomenėje. Tikiu, jog  draugiškomis sutelktomis  jėgomis, vedami  astrologijos pirmtakų nubrėžtų idealų  ir remdamiesi ISAR pasiekimais, atversime šviesesnius  ir tiesesnius kelius Lietuvos ateities astrologams.

 

StarClub Webinars in English

Next StarClub Webinar

loading...

No Meetings found.

 

Upcoming StarClub Webinars

loading...

No Meetings found.

 

 

StarClub Webinars in different languages

Next Webinars in different languages

loading...

No Meetings found.

Upcoming Webinars in different languages

loading...

No Meetings found.

ISAR Intensives

ISAR Intensives are 4-hour intensives given online on the first Saturday of every month. These intensives provide an immersion into astrological interpretation with a master astrologer.

ISAR Intensives provide a unique experience: the opportunity to dive deep into a practical interpretive technique used by one of our most respected and internationally recognized friends and colleagues. The intensive is 4 hours in length so you can develop enough understanding and facility with the idea to begin applying it. We have asked these expert astrologers to share something in their area of expertise and that is specific enough to cover in some detail in 4 hours and is practical rather than just purely theoretical so that you can use the ideas in astrological interpretations.

View all

loading...

No Meetings found.

Lietuviški straipsniai

Matyti viską

ISAR WEBINARS RECORDINGS

Watch 5 minutes of a FREE VIDEO RECORDED webinar from ISAR members.

Looking for a specific topic?

Visit our store to find out more.

 

 

Astrologijos žinių tarnyba

Bendradarbiaudami su ANS mes džiaugiamės straipsnių publikacijomis iš viso pasaulio įvairiomis astrologinėmis temomis

KNYGŲ APŽVALGOS

We are delighted to welcome readers to the ISAR Journal Book Review Archives by our book reviewers. We hope you will find these reviews helpful in your ongoing Astrological research and learning.

APIE MUS


Treasurer[email protected] ISAR E-zine[email protected] Journal[email protected] ISAR General Public & Membership Contact: [email protected] Journal advertising[email protected]

Taryba Atsakingi asmenys Globalūs direktoriai

Aleksandar Imsiragic
President, Education Director

Linda Leaman
Vice president

Samuel F. Reynolds
International GD Director

David Cochrane
RESEARCH DIRECTOR

Marcela Andaluz
WEBINAR EDUCATION DIRECTOR

Lynne Hyde
Director

Kenneth D. Miller
Director of Legal Affairs and ISAR Treasurer

Tara Aal
MARKETING DIRECTOR

ISAR e-store

Visit store >
ISAR's Internet marketplace

Welcome to ISAR's Internet marketplace! Here you can become a member, renew your membership, register for events or make a donation. Happy shopping.