En melding fra vår president

Velkommen til det Internasjonale Forbund for Astrologisk Forskning

Velkommen til ISAR sin verden- Internasjonalt Forbund for Astrologisk Forskning

Dypt i min sjel har jeg alltid trodd at lykke i seg selv er selve språket av sann kunnskap og gjennom dette språket kan vi oppnå og få til alt vi vil. Og dette førte meg til astrologi- bare denne rene gleden av å oppdage de skjulte kodene av tiden og våre egne liv.

Skjønnheten i astrologi er at vi primært studerer det fordi vi er forelsket i denne utrolige disiplinen som har fått det beste fra sine to foreldre; vitenskap og kunst.

Og det gjør oss lykkelige.

Astrologiens verden har ført meg sammen med fremragende vitenskapsfolk, psykologer, kunstnere, filosofer og forskere verden over som alle har denne ene delen felles – en dyp følelse og overbevisning at Universet er intelligent og at vi alle er en del av denne udelte og meningsfulle enheten.

Dette intelligente Universet førte meg sammen med ISAR 12 år siden, og fra da av gikk jeg inn i en spiral av kunnskap som har vært en konstant puff for ny innsikt, ny forskning og nye bøker jeg har blitt inspirert til å skrive.

La oss forske

Vi er alle hele tiden på jakt etter ny innsikt. For dette forsker vi på forskjellige måter, gjennom å lese interessante artikler, lytte til opptak av foredrag eller delta på forskjellige webinarer, eller vi ser etter vitenskapelige kvalitative eller kvantitative fakter. Så hva om vi hadde alt dette på en plass – på en ISAR medlemsside hvor hvert medlem kan få tilgang til alt dette? ISAR har allerede masse materiale tilgjengelig og vil ha enda mer fra hvert eneste hjørne i verden slik at vi kan tilby nye artikler, audio og video foredrag til din medlemsside. Du kan søke etter de via forskjellige tema, forfattere, astrologiske tema eller på den måten du har behov for.

Til nå har vi kun materiale på engelsk tilgjengelig, men med hjelp fra våre VP representanter fra hele verden så vil de snart bli tilgjengelige på mange forskjellige språk.

Bli Global!

Om du har kjærlighet for astrologi gjør det ingenting hvilket språk du snakker og hvilken  kulturell bakgrunn du har, vi snakker alle det samme språket, avogtil med forskjellig aksent, men vårt felles språk er astrologi.

Det er derfor ISAR har sine egne representanter i form av Vise Presidenter (VP) i mer enn 20 land og dette er ett nummer som er i stadig økning. Alle våre visepresidenter jobber aktivt for å tilby det beste av deres lands astrologiske miljø til det globale samfunn og også tilby de ISARs profesjonelle standard til sine lokale gruppe, astrologiskoler og til individuelle astrologer.

ISAR hjemmeside

På vår hjemmeside poster vi artikler, innspilninger, bokanmeldelser og ANS nyheter på ukentlig basis. ISAR websiden er oversatt til 20 forskjellige språk og har en egen login sone for ISAR medlemmer. På disse sidene får hver ISAR medlem anledning til å lage en profil og finne de områdene de liker best. Her kan de finne forskjellige grupper av astrologer i henhold til egen interesse, lese alle nyhetsbrev, få vår internasjonale journal og mye mer.

Internasjonal Astrologi Journal

Denne utgis tre ganger i året. Hvert medlem får den som en del av sitt medlemsskap i digital form gjennom sin medlemsside, eller de kan få en trykket utgave alt etter hva man foretrekker.

Her publiseres artikler fra våre medlemmer slik at vi kan se hele spekteret av det internasjonale astrologimiljøet.

Tilknyttede skoler

Selv om mange astrologer er selvlærte, og vi oppmuntrer dem til å fortsette å forske på deres unike måte, så tror vi at astrologiskoler er fundamentalt betydningsfulle for å kunne utvikle og opprettholde en høy standard i astrologiens verden gjennom konstand forskning og utdannelse. Derfor tilbyr vi et program for ISAR tilknyttede skoler som hjelper de forskjellige skolene rundt forbi til å opprettholde og utvikle visse standarder innen utdannelse mens de samtidig holder på sin unike profil. Studenter som disse skolene er blant de best utdannede astrologistudenter som finner og de kan alle søke ISAR CAP status.

ISAR sertifiseringsprogram

Certified Astrological Proficiency (CAP) eller oversatt: sertifisert astrologisk kompetanse er en tittel som gis til medlemmer som utfyller fire kriterier:

  • De må ha en sertifisering fra en ISAR tilknyttet skole
  • De må ha minst 10 års erfaring innen profesjonell astrologi som må dokumenteres.
  • De må delta og bestå ISAR etikk treningskurs
  • De må delta og bestå ISAR konsultasjonsteknikk kurs
  • De må bestå ISAR kompetanse eksamen

Astrologikonferanser

ISAR er kjent for å ha fantastiske konferanser hvor mange forskjellige astrologer fra hele verden møtes på en plass og presenterer deres forskning og deres forskjellige tilnærming til astrologistudiet. Tidligere ble disse konferansene organisert hvert 2 eller 4 år, men nå har vi de vært 4 år. Den neste er i Philadelphia, PA i 2020. ISAR medlemmer får betydningsfulle rabatter til alle våre konferanser.

Astro Klubb

Vi har over 1000 medlemmer og mange av de har viktig informasjon å dele med oss. Så vårt nye prosjekt heter Astro Klubb som gir medlemmene våre mulighet til å gi live foredrag i form av webinar. Disse gratis Klubb foredragene kommer til å bli tilgjengelig en gang i måneden til å begynne med. Følg med for å få detaljene rundt dette spennene nye opplegget.

La oss jobbe sammen, dele vår innsikt, våre spørsmål og må glede være vår guide hele ferden gjennom.

Aleksandar Imsiragic
ISAR president