Formålet med ISAR-tilknyttet skoleprogram er å skape en pedagogisk ressurs for astrologer over hele verden. I tillegg anerkjenner ISAR skoler av astrologi hvis læreplan gjør det mulig for astrologist studenter å skaffe seg de høye kravene til kunnskap som kreves for å motta en ISAR C.A.P (Sertifikat for Astrologisk Ferdighet). Følgende liste over astrologiske skoler representerer de skolene som for tiden er tilknyttet ISAR.

Hver skole er ISAR tilknyttet for en periode på tre år, og deretter kan den forlenges.