Namen ISARjevega Programa pridruženih šol je ustvariti izobraževalni vir za astrologe po celem svetu. Poleg tega ISAR prepoznava in ceni šole astrologije, katerih učni načrt omogoča študentom astrologije pridobitev visokih standardov znanja, potrebnega za prejem ISAR CAP (Spričevalo o astroški strokovnosti). Objavljamo seznam astroloških šol, na katerem so tiste, ki so trenutno povezane z ISAR. Vsaka od teh šol ima status ISARju pridružene šole za obdobje treh let, ki ga je potem mogoče podaljšati.