ISAR zagotavlja certifikacijski (overitveni) program za astrologe, ki želijo izboljšati svoje strokovno znanje astrologije. Pri oblikovanju izobraževalnih zahtev za pridobitev certifikata (spričevala) ISAR smo se posvetovali z vrhunskimi učitelji astrologije z vsega sveta. V program so bila tako vključena številna njihova priporočila.

Da bi postali astrolog s spričevalom ISAR, morajo kandidati predložiti dokumentacijo, iz katere je razvidno, da imajo izpolnjene vse izobraževalne zahteve, ki so opisane spodaj. Certifikacijski odbor potem pregleda vse izpite in dokumentacijo. Po uspešnem zaključku vseh komponent certifikacije kandidat prejeme Spričevalo o astrološki strokovnosti (Certificate of Astrological Proficiency, CAP) in s tem tudi naziv Certificirani (kvalificirani, diplomirani) astrolog ISAR.

Certifikacija ISAR se lahko izpelje v več fazah. Zapise o tem hrani ISAR, dokler niso izpolnjene vse zahteve.

Spodaj lahko najdete še več informacij o merilih, potrebnih za izpolnitev pogojev za pridobitev Spričevala, in o registraciji za ISAR programe.

 

Izobraževanje

Izobraževalno pripravljenost za vložitev zahtevka za Spričevalo o astrološki strokovnosti (Certificate ISAR CAP) kandidati lahko dosežejo s študijem na šolah in pri učiteljih, ki si želijo, da bi njihovi učence dosegali nivo astrološkega znanja in izurjenosti, kakršno je potrebno za pridobitev certifikata s strani ISAR. S tem ISAR spodbuja tudi šole in učitelje, naj preučijo svoje učne načrte in jih nadgradijo, kjer je to mogoče.

Certifikacijske zahteve 

Poleg svoje siceršnje astrološke izobraževalne pripravljenosti certifikacijski program ISAR določa, da kandidati uspešno izpolnijo naslednje zahteve:

  • tečaj posvetovalnih veščin (Consulting Skills)
  • tečaj in preizkus etične osveščenosti (Ethics Awareness)
  • izpit usposobljenosti ISAR (The ISAR Competency Exam)
  • tri izbirne tečaje

Datumi in lokacije za ISARjeve module usposabljanja etične osveščenosti in posvetovalnih veščin kot tudi za izpit usposobljenosti ISAR (The ISAR Competency Exam) so objavljeni na naši spletni strani, v tedenski izdaji e-zine in v reviji Mednarodni Astrolog.


 

ISARjev tečaj posvetovalnih veščin (Consulting Skills Training):

To 18 do 20 urni intenzivni program usposabljanja je zasnovan tako, da astrologi pridobijo osnovne veščine poslušanja in empatije, kar izboljšuje odnos astrolog – stranka. Aktivno poslušanje in spretnost komuniciranja astrologu zagotavlja možnost pravilnega odziva na najbolj osebne misli in občutke strank, s katerimi se srečuje pri svojem zahtevnem delu. Tako pridobljena komunikacijska veščina, prepletena z astrologijo, zvišuje zaupanje v odnos astrolog – stranko in pomaga astrologu deliti astrološke informacije z razumevanjem in sočutjem do subjektivnih izkušenj njegovih strank.


 

Tečaj in preizkus etične osveščenosti (Ethics Awareness Training Course and Test):

Etika in etična praksa sta vodilni načeli na področju astrologije in znotraj ISAR. Etično usposabljanje, sponzorirano s strani ISAR, temelji na ISARovem kodeksu etike in opisuje, kaj ISAR kot mednarodno astrološko združenje smatra za etično prakso med astrologi. Tečaj etične osveščenosti je pogoj za pridobitev Certifikata ISAR. Ta tečaj je na voljo na konferencah, lahko pa ga dobite tudi z naročilom na DVD. Urnik etičnih izobraževanj na naših konferencah je objavljen na naši spletni strani.

Test bo izvajalec usposabljanja organiziral bodisi v živo na konferenci bodisi na spletu, in sicer takoj po koncu tečaja. V testu mora kandidat izkazati sposobnost uporabe etičnih načel v situacijah resničnega življenja.

Tečaj etične osveščenosti je mogoče kupiti tudi na DVD v ISAR trgovini. Spletni izpit bo, upajmo, na voljo do 1. februarja 2014. Za morebitna vprašanja se, prosimo, obrnite na predsednico ISARjevega programa etične ozaveščenosti, Dorothy Oja.

Trenutno veljavne smernice etične ozaveščenosti si lahko preberete tukaj.


 

ISARjev izpit usposobljenosti:

Kdor si želi doseči stopnjo ISAR CAP, mora svoje znanje astrologije dokazati na izpitu. Predhodno ustrezno usposabljanje lahko izhaja iz šole in s strani učiteljev, ki si želijo, da bi njihovi učence dosegli nivo astrološkega znanja in izurjenosti, kakršno je potrebno za pridobitev certifikata ISAR

Izpit se izvaja na številnih astroloških konferencah po vsem svetu. To je tzv. “open-book test”, pri katerem kandidat lahko uporabi katero koli besedilo ali material, za katerega smatra, da jih bo potreboval. Obstajajo trije glavni deli ISARjevega izpita strokovnosti:

1. Kombinacija ‘true/false’ (pravilnih in nepravilnih) odgovorov ter tistih, kjer je več možnih odgovorov (‘multiple choice’). Materija je raznolika in sledi okvirju, ki je opisan spodaj: 

a. Pregled: zgodovina astrologije, razumevanje različnih vrst uporabe astrologije, osnove astronomije za uporabo v astrologiji, simboliko in poznavanje astroloških izračunov. Od kandidata ne bo zahtevano, naj dejansko izračuna astrološko karto, vendar mora odgovoriti na različna vprašanja, ki bodo izkazala njegovo znanje v zvezi z izračuni.
b. Prediktivne veščine, vključno s sekundarnimi progresijami, kart povratkov, tranzitov, mrkov in lunacij
c. Sinastrija in astrologija odnosov, vključno s kartami primerjave, družinskimi vzorci, različnimi odnosi in skupinsko dinamiko

2. Vprašanja, ki zahtevajo kratke odgovore, večinoma le stavek ali kratek odstavek.

3. Poglobljena vprašanja esejskega tipa o različnih kart služi za dokaz interpretativne sposobnosti. Ta vprašanja vključujejo natalne karte, analiza kompatibilnosti med dvema kartama, solarne povratke in sekundarne progresije s tranziti. Kandidatu ne bo treba razlagati celotne karte, zgolj dele, ki se nanašajo na konkretna vprašanja. Vprašanjem ustrezne astrološke karte bodo priložene.

Če naj bi dobili več informacij, potrebnih za priprave na izpit, se, prosimo, obrnite na Chris McRae za “Razlaga o izpitu ISAR” (tema “ISAR Exam Explanation”) in “Primeri vprašanj za izpit usposobljenosti” (tema “The Competency Exam Example Questions”). ISAR je pripravil tudi posebni simpozij o dodatnih veščinah interpretacije kot pripravljalni tečaj za tretji, razlagalni del izpita. Informacije o tem simpoziju so na voljo na naši spletni strani.

Izpit traja približno šest ur, z odmorom za kosilo. Kvota za pozitivnost rezultata je 70 %. Za morebitna vprašanja se, prosimo, obrnite Chris McRae, predsednico ISARjevega certifikacijskega programa. Vloga mora biti izpolnjena vsaj dva (2) tedna pred konferenco, kjer naj bi kandidat izpit opravljal, da se omogoči dovolj časa za obdelavo in pripravo. Stroški izpita so 195 USD. Urnik izpitov, ki bodo izvedeni med letom, je objavljen na naši spletni strani.


 

Prijava na Izpit o usposobljenosti:

Kandidat mora najprej izpolniti prijavni obrazec. Zahtevana je tidi informacija o astrološki izobrazbi prosilca in trenutni ravni njegove astrološke prakse. Prosilec mora dokazati, da je uspešno zaključil vsaj tri izbirne izobraževalne module iz izbora, ki je naveden spodaj. Ko Chris McRae in odbor za izobraževanje stopita v stik s kandidatom ter potrdita prejem prijave, se kandidat lahko uradno prijavi za opravljanje izpita. Za potrebni izvod obrazca se, prosimo, obrnite Chris McRae, obrazec pa bo posla po elektronski pošti.


 

Trije izbirni predmeti:

Kot del certifikacijskega procesa mora kandidat dokazati uspešno opravljanje najmanj treh izbirne tečajev, ki so na seznamu spodaj ali pa jih je odobril ISARjev odbor za certificiranje:

Asteroidi; Zgodovina astrologije; Klasična astrologija; Kozmobiologija; Deklinacije; Finančna astrologija in astroekonomika; Zvezde stalnice; Harmoniki; Heliocentrična astrologija; Horarna astrologija; Medicinska astrologija; Meteorološka astrologija; Vmesne točke; Mundana astrologija; Mitologija; Psihološka astrologija; Rektifikacija; Relokacija; Raziskovalne metode; Sideralna astrologija; Uranska astrologija; Vedska astrologija.

Za vsa morebitna nadaljnja vprašanja pišite Chris McRae, predsednici ISARjevega certifikacijskega programa.