Category Archives: Articles SER

Frank Clifford – The Set of Signs on the Four Angles

One initial assessment in chart synthesis is to note the set of signs on the four angles. Are they of a particular mode? Are all four elements found on the angles? Does a pair have a planetary ruler in common? This assessment is important when considering our relationship with our immediate and broader environments, and […]

Vesna Lazić – Dete Ribe: mistik i vizionar dubina

Male Ribe su ekstremno senzitivna deca, imaju naglašena, istanačana i osetljiva čula, tako da će od samog rođenja da upijaju sve vibracije i uticaje iz svog okruženja. Njima je mnogo više nego ostalim bebama potrebno mirno okruženje, bez preterane buke, eventualno sa nekom tihom skladnom muzikom, što im neće remetiti spavanje. Ovo su najveće spavalice […]

Daniela Zorić Vukorep – Astrolog: John Frawley

Ko je bio u prilici da analizira horoskope poznatih astrologa, mogao je da zaključi da je ogroman broj tih horoskopa, pored jasnih kodova za astrologa, često opterećen „neharnomičnim“ aspektima kao što su opozicija ili kvadrat, pa i kvinkuks. Isto tako veoma mali broj tih horoskopa ima dominaciju tzv. „harmoničnih apekata“, već naprotiv, oni uglavnom po […]

Vesna Lazić – Dete Jarac: vreme je njegov prijatelj

Ove bebe, čiji je vladar planeta Saturn, imaju urođenu ozbiljnost koja će se primetiti još od prvih dana. To su uglavnom veoma tihe bebe, retko će se čuti da plaču, a njihova preterana ozbiljnost odavaće neku vrstu melanholije u izrazu njihovih lica. Mirno će posmatrati okolinu, gotovo nezainteresovano, neće nikada privlačiti pažnju i delovaće kao […]