ISAR obezbeđuje program sertifikacije za astrologe koji žele da unaprede svoje veštine. U uspostavljanju obrazovnih uslova za ISAR sertifikaciju, konsultovali smo predavače iz najboljih astroloških škola širom sveta. Mnoge od njihovih preporuka su uključene u ovaj program.

Da bi postali ISAR sertifikovani astrolog, kandidati moraju obezbediti dokumentaciju da su ispunili sve obrazovne i praktične zahteve kao što je navedeno u nastavku. Odbor razmatra sve ispite i dokumentaciju. Nakon uspešnog završetka svih komponenti sertifikacije, podnosilac zahteva će dobiti Astrološki sertifikat (CAP) i postati ISAR-ov sertifikovani astrolog.

ISAR sertifikacija može da se završi u fazama. Podaci će biti čuvani od strane ISAR dok se ne ispune svi zahtevi za dobijanje sertifikata.

Ispod je više informacija o ovim kriterijumima i registraciji za programe ISAR-a.

 

Obrazovanje

Obrazovna priprema za apliciranje za sertifikat (CAP) može biti ispunjena u školama u kojima se učenici podstiču na produbljivanje astroloških znanja i veština potrebnih za sertifikaciju ISAR. Škole i nastavnici se motivišu da ispitaju svoj nastavni plan i nadogradnju gde je to moguće.

Uslovi za dobijanje sertifikata:

Pored vaše obrazovne pripreme, ISAR sertifikacija zahteva da uspešno završite sledeće korake:

  • Diploma od jedne od ISAR pridružene škole astrologije
  • Kurs veština konsaltinga
  • Test i kurs Etičnosti
  • ISAR-ov test kompetencije

Datumi i lokacije za ISAR obuku iz  modula o etičkoj svesti i konsultantskim veštinama, kao i za ISAR ispit su postavljeni na našem sajtu, u nedeljniku ISAR e-zine i u časopisu Međunarodni astrolog.

Kandidati mogu polagati ispit, obuku i test iz etike i veština konsultacije u fazama i u bilo kom redosledu. ISAR će voditi evidenciju o položenim koracima dok se ne ispune svi zahtevi. Nakon uspešnog ispunjenja svih zahteva, podnosilac zahteva dobija sertifikat o osposobljenosti (CAP) i postaje ISAR sertifikovani astrolog.


 

ISAR Trening konsaltinga:

Ovaj intenzivan program obuke u trajanju od 18 do 20 časova je zamišljen tako da pruži astrologu osnovne veštine slušanja i empatije, koji olakšavaju odnos astrolog – klijent. Aktivno slušanje i komunikacione veštine omogućavaju astrologu da stekne sposobnost da odgovori na većinu ličnih misli i osećanja klijenata. Integrisane sa astrologijom, veštine komunikacije koje se uče u ovom treningu olakšavaju poverenje klijenta i pomažu astrologu da saopšti informacije sa razumevanjem i saosećanjem za subjektivno iskustvo klijenta.

Ova obuka je neophodna da bi se postao ISAR sertifikovani astrolog. Međutim, svako ko planira da drži astrološke konsultacije može da ima koristi od njega.

Naknada za kurs je $350.00 USD i može se platiti kreditnom karticom, uplatnicom ili lično. Raspored obuka je objavljen na našem sajtu. Za više informacija kontaktirajte Ričard Smuta.


 

ISAR-ov test i kurs etičnosti:

Etika i etička praksa su vodeći principi u oblasti astrologije i unutar ISAR. Obuka iz kursa o etici pod pokroviteljstvom ISAR je zasnovan na ISAR-ovom Etičkom kodeksu i ističe šta ISAR, kao međunarodno astrološko društvo, smatra etičkom praksom za astrologa. Trening iz etičke svesnosti je uslov da bi se postao ISAR sertifikovani astrolog. Ovaj kurs se drži na konferencijama, a može se nabaviti i DVD obuke. Raspored obuka je postavljen na našem sajtu.

Test će se davati ili lično na konferencijama ili online, nakon treninga. Uz polaganje testa podnosilac zahteva mora da pokaže sposobnost primene etičkih principa u stvarnim životnim situacijama.

DVD kurs o etičkoj svesnosti se može kupiti u ISAR prodavnici. Online ispit iz Etike je na raspolaganju od 1. februara 2014. Za sva pitanja, možete se obratite predsedavajućem za programe podizanja svesti u ISAR-u.

Možete pročitati naše aktuelne etičke smernice ovde.


 

ISAR ispit kompetencije:

Oni koji žele ISAR-ov sertifikat (CAP) moraju da pokažu kompetenciju polaganjem ispita.

Ispit se daje na mnogim konferencijama širom sveta. To je otvoren test i možete da koristite sve tekstove ili materijale koje mislite da će vam zatrebati. Postoje tri glavna dela na ISAR-ovom ispitu kompetencije.

1 . Kombinacija Tačno / Netačno i pitanja sa više ponuđenih odgovora. Gradivo je raznovrsno i prati sledeće:

a. Pregled: istorija astrologije, razumevanje različitih aplikacija astrologije, astronomije primenjene na astrologiju, simbolizma i znanja čitanja natalne karte. Neće biti traženo samo izračunavanje natalne karte, ali razna pitanja o procesu hoće.

b. Predikcije, uključujući sekundarne progresije, horoskope povratka, tranzite, pomračenja i lunacije

c. Sinastrija, uključujući poređenje natalnih karata, porodičnih obrazaca, raznovrsnih odnosa i grupne dinamike

2. Kratka pitanja koja mogu da zahtevaju jednu rečenicu ili kratak pasus.

3. Obimnija pitanja koja zahtevaju kratak esej biće postavljana za neke natalne karte da bi se pokazala veština interpretacije. Ovo podrazumeva natalni horoskop, analizu kompatibilnosti između dva horoskopa, solarni povratak i sekundarnu progresiju sa tranzitima. Nećete biti u obavezi da interpretirate celu natalnu kartu, samo delove koji se odnose na konkretna pitanja. Natalne karte će biti obezbeđene.

Da biste dobili više informacija koje će vam pomoći tokom pripreme za ispit, kontaktirajte Chris McRae za “ISAR-ov vodič kroz ispit” i “Primeri pitanja sa ispita kompetenicije”. ISAR Simpozijum za napredne veštine tumačenja je takođe pripremni kurs za deo tumačenja ispita. Informacije o Simpozijumu su dostupne na početnoj stranici našeg sajta.
Ispit traje oko 6 sati, a data je i pauza za ručak. Prelazna ocena je 70%. Za pitanja, kontaktirajte Aleksandra Imširagića, predsedavajućeg programom sertifikacije ISAR. Zahtev mora biti podnet najmanje dve nedelje pre konferencije kako bi se omogućilo vreme za obradu. Cena je $195. Raspored ispita u toku godine je postavljen na našem sajtu.


 

Zahtev za polaganje ispita kompetencije:

Prijavni formular mora biti podnet da bi se polagao ispit kompetencije. Tražiće se informacije o astrološkom obrazovanju podnosioca zahteva i trenutni nivo astrološke prakse. Kandidat mora da pokaže da je uspešno završio/la najmanje tri obrazovna izborna predmeta, kao što je opisano u nastavku. Kada Kris McRae i odbor za obrazovanje prihvate prijavu, podnosilac se može registrovati za polaganje ispita kompetencije. Da biste dobili primerak obrasca za prijavu, molimo vas da kontaktirate Dejvida Rejlija (David Railey) koji će vam poslati formular putem e-maila.


 

Tri izborna predmeta:

Kao deo procesa sertifikacije, moraćete da pokažete da ste uspešno položili najmanje tri izborna predmeta sa liste koja je odobrena od strane ISAR-ovog odbora za sertifikaciju:
Asteroidi; Astro-istorija, Klasična astrologija; Finansijska astrologija; Astro-ekonomija; Fiksne Zvezde; Harmonici; Heliocentrična astrologija; Horarna astrologija; Medicinska astrologija; Meteorološka astrologija; Astrologija srednjih rastojanja; Mundana astrologija; Mitologija; Psihološka astrologija; Relokacijska astrologija; Metode istraživanja; Siderealna astrologija; Uranijanska astrologija; Vedska astrologija.
Za sva dodatna pitanja, kontaktirajte Aleksandra Imširagića, predsedavajućeg programa sertifikacije ISAR-a.