Zorana Stanojević – Šta je Astrologija?

Astrologija je, najjednostavnije rečeno, jezik simbola. Sama reč „astrologija“ potiče od grčke reči astron (zvezda) i logos (reč) a to bi značilo „zvezdani jezik“. Zasniva se na zakonitosti „kako gore, tako je i dole“ ili na zakonu makro i mikrokosmosa. Makrokosmos je Univerzum, ili zvezdano nebo kakvo vidimo sa Zemlje, a mikrokosmos je sve ono što se čoveku kao pojedincu dešava na Zemlji.

Dakle, astrologija nas uči da isti zakoni vladaju u Univerzumu kao i na Zemlji. Čovek je deo prirode i kao takav ne može se iz nje izuzimati. Pretpostavka je da ako naučimo zakone Univerzuma, bolje ćemo razumeti same sebe.

Sva kretanja nebeskih tela mogu se precizno izmeriti i pratiti kao što su ljudi primetili već hiljadama godina. Astrolozi veruju da isti zakoni koji se mogu primeniti na kretanja nebeskih tela mogu se odnositi i na naše lične živote. Sve ovo ukazuje da je suština svega da sve živo i neživo treba da živi u harmoniji.

Natalna karta

Natalna karta je nebeska mapa ili šema u trenutku rođenja. To je zamrznuta slika neba u momentu rođenja u kojoj je skrivena poruka inteligencije tog trenutka u vremenu. Smatra se da predstavlja šematski prikaz naših najvećih potencijala.

Astrolozi su pojednostavili tu sliku NEBA svodeći je na određen broj nebeskih tela koja su u našem solarnom sistemu. To ni na koji način ne umanjuje vrednost astrologije jer je i sa ovim brojem tela koje koristi dovoljno kompleksna. Ukoliko želimo uvek se mogu u tumačenja uvrstiti i druga tela poput asteroida ili fiksnih zvezda.

Astrologija iz ugla filozofije

Shvatanje astrologije u velikoj meri je povezano sa ličnim pogledom na svet i sopstvenim filozofskim gledištima.

Postoje dva osnovna pravca u astrologiji. Jedan, srednjevekovni ili tradicionalni, je onaj u kome astrolozi koji ga praktikuju veruju da je sve unapred predodređeno i da je čovek samo marioneta u rukama kruto zacrtane sudbine kojom upravljaju kosmički zakoni. Oni predviđaju događaje i savetuju šta je najbolje da uradite sa svojim životom u tom kontekstu.

Drugi pristup je savremeniji, usmeren na pravo izbora svakog pojedinca da kreira svoju sudbinu. Zasniva se na verovanju da postoji kreativna stvaralačka sila unutar svakog od nas koja teži da se ispolji. Na taj način gledano, mi smo saučesnici u kreiranju naše sudbine. Dakle, ne radi se o tome da se slobodna volja suprotstavlja sudbini, već da zajedno učestvuju u ciklusu života. Sa tog aspekta natalna karta je sredstvo putem koga se bolje upoznajemo sa sopstvenim potencijalima, kako pozitivnim, podržavajućim, tako i negativnim, onim koji nas sputavaju i kroz koju na kraju saznajemo kako da napetost i tenzije transformišemo u harmoniju, ispunjenost i sreću. Na taj način se možemo u izvesnoj meri osloboditi ograničavajućih faktora. Posmatrano na ovakav način dolazimo do saznanja da je karakter sudbina, a to znači da promenom karaktera možemo promeniti i našu budućnost.

Humanistička astrologija (astrologija okrenuta razvoju ličnosti) smatra da je svrha astrologije u prepoznavanju problema koji se vide u karti i svesnim radom na njima a sve u pravcu njihovog prevazilaženja. Na taj način osvešćivanjem problema suočavamo se sa njima, prevazilazimo ih i tako prevazilazimo sudbinu. Cilj je da osvestimo talente, naš životni smisao i stvaralački potencijal.

Pojedini humanistički astrolozi veruju u karmu i reinkarnaciju. Suština je da se smatra da svi posedujemo duhovni potencijal koji posle smrti nastavlja da živi inkarnirajući se u drugom telu, nastavljajući tako put ka celovitosti. Iz ugla karme (koja na sanskritu znači akcija) sami smo odgovorni za dela u kojima učestvujemo. Žanjemo ono što smo posejali ili po zakonu akcije i reakcije, svaka akcija izaziva reakciju. Bez obzira da li neko veruje ili ne u karmu i reinkarnaciju isti princip se može objasniti kroz nasledne faktore i genetsku predispoziciju.

Promene u Univerzumu u astrologiji se prikazuju kroz simbole, koji čine astrološko pismo. Povezivanjem simbola kojima su prikazane planete, kuće i znaci dobijamo sposobnost da stvaramo slike. Ovo je dinamičan proces u kome je neophodno vladati veštinom uklapanja simbola da bi se dobile kvalitetne informacije.

Svaki simbol je zgusnuto polje informacija

Dakle, to nije samo jedna reč ili pojam, već čitav zbir informacija i podataka koje je potrebno uklopiti sa drugim simbolima u stvaranju celokupne slike. Prilikom tumačenja astrološke karte treba imati na umu da svaki simbol opisuje neki deo nas, ono što živi u nama, naše osobine i naše unutrašnje biće, ali i ono što nas okružuje na objektivnom nivou, ljude, događaje i situacije.

Osnovna stvar prilikom susreta sa astrologijom je da se shvati da ona nije proricanje sudbine niti bilo kakvo korišćenje medijuma, a još manje je nekakav oblik religije. Astrologija nije sistem u koji se veruje, jer ono o čemu astrologija govori može se lako proveriti u praksi. Ona nije neki pomodni trik, već sistem koji postoji preko pet hiljada godina. Za to vreme o astrologiji je napisano na stotine hiljada knjiga i tekstova, a milioni ljudi širom sveta cene i vrednuju njene uvide. Iako se sve navedeno ne može smatrati dokazom mora se priznati da zaslužuje više pažnje pre nego se od nje odustane.

Najveći broj onih koji osporavaju astrologiju ne znaju mnogo ili skoro ništa o toj oblasti. Neznanje ne može biti osnova za raspravu.

Mnogi polaze od toga da je astrologija verovanje. Možda za one koji čitaju dnevne i ostale članke iz domena zanimljive astrologije. Pravi poznavaoci astrologije znaju da ona daruje znanje koje se može testirati i potvrditi za razliku od verovanja u Tvorca koje se ne može proveriti.

Veliki je broj neobjašnjivih pojava u životu sa kojima se svi svakodnevno susrećemo, a nismo u mogućnosti da ih naučno dokažemo ili vidimo, kao što su snovi, bol, magnetizam….Tokom razvoja civilizacije mnoge teorije su pretrpele javne osude da bi se vekovima kasnije potvrdile zahvaljujući tehnološkom razvoju. Neke od takvih su bakterije i virusi (kada je Sommelweis bio ismejan zbog insistiranja na higijeni u bolnicama) ili korišćenje magnetne igle 2000 godina bez racionalnog objašnjenja sve do 20. veka. Naučno prihvaćeni dokazi o vrednosti astrologije ne postoje jer se astrologija bazira na promenama u Univerzumu gde ne postoje dva ista trenutka u vremenu, a onda ni uslov za naučni eksperiment. Smatra se da će istraživanja iz sfere kvantne fizike umnogome doprineti rasvetljavanju mehanizma na kojima počiva.

Astrologija se može koristiti na više načina. Putem astroloških uvida mogu se uočiti narušavajući obrasci ponašanja ili se pak mogu predvideti izazovni nastupajući periodi. Velika korist se ogleda u otkrivanju skrivenih talenata i ukazivanju na načine za njihovo otkrivanje. Predviđanje trendova kao i odabir pravog trenutka za određene aktivnosti takođe je privilegija poznavanja astrologije.

Lepota astrologije ogleda se u prilici da pojedinac može imati kontrolu nad sopstvenim životom. Posmatrano iz tog ugla, događaji nisu determinisani ako koristimo slobodnu volju usklađenu sa astrološkim uvidima.

Prateći nebeski ples planeta i svodeći ih na simbole u šematskom prikazu na astrološkoj mapi možemo pomoći sami sebi. Bilo da je u pitanju autodestruktivno ponašanje koje nismo u stanju ni da uočimo, ali koje se može popraviti ili pak kada prolazimo kroz težak period, veliki značaj ima saznanje da će se stvari promeniti. Astrologija može biti jednako korisna u periodima koji favorizuju rast i napredak za koje je neophodno zauzeti povoljne startne pozicije.

Da bi astrologija dala rezultate potrebna je volja pojedinca da radi na sebi verujući da je život avantura vredna truda.

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *