Bahar Festivalleri

Güneş yılının bu vakti, dini inançlar ile ruhani disiplinler arasında bağlantılar gördüğümüz bir zamanıdır. 28 Mart ile 15 Nisan Budistlerin merhamet, hikmet, şifa ve şefkat tanrıçası Quan Yin’ine adaklar sunduğu şenlik günleridir. Aydınlanmayı bütün insanlığa getirmek için kendi aydınlanmasından feragat eden kutsal bir kadındır Quan Yin. Japonya’da ona Kwannon denir. Quan Yin Çin’de genellikle beyaz, uçuşan bir cübbenin içinde ve Hindu/Çin soyluluğunun işareti olan bir kolye takarken tasvir edilir.  Sağ elinde içinde saf su bulunan bir kavanoz, sol elinde bir söğüt dalı tutar. Başındaki taçta genellikle Quan Yin bir Bodhisattva’ya (yüksek derece aydınlanmaya ermiş insan) dönüşmeden onun ruhani öğretmenliğini yapan Amitabha
Buda’nın tasviri vardır.

8 Nisan Hana Masturi, yani Çiçekler Festivali günü Japon Budist tapınaklarında Buda’nın doğum günü olarak kutlanır. Buda bugün güney Napel’de olan Lumbini bahçelerinde doğmuş, Doğar doğmaz yedi adım atıp bir eliyle gökyüzünü, bir eliyle yeryüzünü göstererek “Gökte ve yerde tekim,” demiştir. Bu söz üzerine gökten dokuz ejderha inmiş ve onu saf suyla vaftiz etmiştir. Yıllık ritüellerde bir tapınak veya holün (hanamido) bahçesini çiçeklerle süslemek, kurutulmuş ve kaynatılmış ortanca yapraklarından yapılan tatlı bir çay ikram etmek uygulamaları vardır. Çay yeryüzünü ve gökyüzünü işaret eden (aynı zamanda I Ching’in sembolüdür bu) bebek Buda heykelinin başına serpilir ve Buda’nın efsanevi doğumunu sembolize eder. Seremoninin ardından festival için gelen ziyaretçiler sihirli ortanca çayını aile üyeleriyle paylaşmak için evlerine götürürler. Ortanca çayını ayrıca yılanları evlerden uzak tutmak için kullanırlar. Buda’nın doğum, aydınlanma, ölüm ve aşkınlaşmasına saygı gösterilen günler bir ay sürerek Wesak’ta, Mayıs ayındaki dolunayda sona erer.

9 Nisan Paskalya’dan önceki Kutlu Pazar’dır. Hz. İsa’nın Kudüs’e giriş günü kabul edilir. Mevcut seremoniler arasında hurma ağaçlarının takdisi vardır. Hurma yapraklarının külleri Çarmıha gerilme feragatini ve çilesini sembolize eden İyi Cuma’da kullanılır.

10 Nisan 2006 Hz. Muhammed’in doğum günüdür. Hz. Muhammed’in miracı ise 21 Ağustos 2006 yılında kutlanacaktır. Bu tarihler İslami kameri takvime denk gelen günlerdir.

Fısıh (Pesach) bayramı (13 Nisan’da başlayan), Yahudilerin Mısır’daki köleliklerinden kurtuluşunun sekiz günlük kutlamasıdır. Pesach ayrıca topallama, sekme anlamına gelir ve Minotar labirentinin spiral dansına dayanan baharda yapılan kadim seremonisel keklik dansıyla ilişkilidir. Nisan ayının iç teması hayat yolunuzdaki engellerin ve sınırlandırmaların üstesinden gelmek için içsel kuvvet ve değerlerin çağrılmasıdır.

Paskalya yortusu (bu yıl 16 Nisan’da) bahar ekinoksunun ilk dolunayını sonrasındaki ilk pazarında kutlanan Hıristiyan bayramıdır. Paskalya İsa’nın ölümü yenmesini, göğe yükselmeden önce ışıklı bir bedene bürünmesini kutlar. Mesih’in dirilişi ruhun ebedi doğasını ve bedenin ölüm üzerindeki zaferini sembolize eder. Kadim kutlamalarda toprağın kışla mücadelesinin ardından tomurcuklanmasını sembolize ederdi. Wicca dininde ona bahar tanrıçası Ostara veya Oestra denir. Hayatın yeniden doğumla Yeryüzüne dönüşünü simgeler.

Güneş Boğa burcuna geçerken (19 Nisan) sevgi değeri dışa yönelik eylemlerimizde daha kolay vurgu kazanabilir. Bunun içinde çevre konusunda üzerimize düşen sorumlulukların artması da olabilir.

22 Nisan Yeryüzü Günü, Toprak Ana’ya adanmış olan, hepimizin paylaştığı yuvanın, Yer tanrıçası Gaia’nın bayramıdır. İlk Yeryüzü günü geridönüşüm, ağaç ekme ve toplumun geleceğe sorumluluğunu desteklemek için ilk olarak 1970 yılında kutladı. Yeryüzündeki hayata saygıyı, toprağın, havanın ve suyun niteliğini korumaya dair yöntemleri destekleyecek şekilde devam etmektedir. Yeryüzü günü artık 140’a aşkın ülke de kutlanmaktadır.

25 Nisan Aziz Mark Günü eski Roma’nın Robigalia festivaline denk düşmektedir. İki günün ortak yanı ekinlerin büyümesi için göklerin lütfünü istemektir. Aziz Mark günü göçmen kuşların güneyden yuvalarına dönmelerini selamlar.

Anlam arayışımız sonsuzdur. En basit fikirlerde ve kavramlarda anlamlar buluyoruz. Bu fikirler kendilerine sembollerde ve sembolizmlerde ifade buluyorlar. Aynı temel semboller çeşitli yerlerde, farklı felsefelerde ve dinlerde ortaya çıkmaktadır. Açık bir zihinle ararsak, bir zamanlar rakipler gördüğümüz yerlerde kendi anlamlarımıza uygun şeylerle karşılaşırız. Hepinize mutlu bir yeniden canlanma mevsimi diliyorum. Paskalyanız kutlu olsun

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir