Hakan Kırkoglu – Kasım 2019 Yeniay / Dolunay Raporu

Çeviren : Seçil Tuna

Potansiyel olarak tehlikeli ! Akrep Burcunda  Yeni Ay

Akrep burcunda 28 Ekim’de gerçekleşen yeni ay, Uranüs’e tam olarak karşıt konumda olması nedeniyle potansiyel olarak patlayıcı ve şiddet içeren özelliklere sahip. Bu zor açı, birçok durumda riske yol açabilir ve yanı sıra yaşamlarımızda değişimi teşvik eder. Bununla birlikte, dünya astrolojisi  açısından, Uranüs’ün sert açıları genellikle kargaşa, devrimler, büyük gerginlik ve ayaklanmalarla bağlantılıdır. Doğal olaylar açısından Uranüs, depremlere, ani felaketlerin yanı sıra insan yapımı teknolojik kazalara karşılık gelir. Akrep- Boğa ekseni özellikle statüko, kişisel ve paylaşılan finansal kaynakların değişimi ile ilgili olduğu için, bu karşıtlığın finansal piyasaları olduğu kadar hükümetlerin ve liderlerin istikrarını da etkileyen bazı olayları getirmesi beklenmektedir. Akrep burcunun  4. Derecesinde Mars, her 4 asalete de sahip olduğu için(yönetici, üçlü, kısmi ve dekan) çok güçlü bir Mars niteliğine sahiptir. Dolayısıyla, Mars  bu süre içinde oldukça aktifleşmiştir.

Mars, yeni ayın geçici yöneticisi olarak harekete geçtiğinde, onun hükümdarlığı, büyük askeri gelişmeleri, savaş benzeri koşulları getirebileceği gibi askeri figürleri ve aynı zamanda insan yaşamı için riskleri vurgulayacaktır. Bu potansiyel olarak tehlikeli astrolojik işaret, Mars’ın  Terazi transitindeki gibi zayıflamış bir durumda olduğu zaman çok daha fazla artabilir. Dahası, yeni ay haritası ayrıca Mars ile Oğlak burcundaki Saturn-Pluto ve Güney ay düğümünün üçlü kavuşumu arasında partil kare açı içermektedir. Kanımca, bu Mars ve Satürn (Terazi – Oğlak)  arasındaki yücelim-yücelim karşılıklı ağırlaması , riskli koşulların daha da artışını temsil ediyor.

Coğrafi olarak, Mars ve Satürn, Türkiye, Yunanistan, Macaristan ve Doğu Avrupa ülkeleri tarafından,  örneğin Polonya (Varşova) gibi ve bunların yanı sıra Libya, Mısır civarında açısal olarak  görülmektedir. İki malefik gezegen de ayrıca Güney Doğu Asya’da  Malezya (Kuala Lumpur), Tayland, Endonezya ve Filipinler için açısaldır. Bu saydığımız yerlerin, yukarıda belirtilen streslerin öne çıkması beklenen önemli tehlikeli bölge konumları olduğunu varsayabiliriz.

Ankara, Türkiye için, ayın döngüsünün , daha fazla açısallık yaratan meridyen ekseni (MC / IC) ile de bağlantılı olduğu görülüyor.  Bu bakımdan, Türkiye’nin Kuzey Suriye’deki  son ilerlemesi, 2. / 8. evlerin karışmış olması nedeniyle, ekonomik ve finansal kaynaklar açısından çok istikrarsız koşullar getirebilir. (Aşağıdaki Ankara için yeni ay haritasını görebilirsiniz)

Bu esneda, Varşova (Polonya)’da Mars ve Pluto arasında çok güçlü bir paran ilişkisi var. Her iki gezegen de haritanın aksları üzerinde görülmektedir. Bu köşelerdeki görünürlüğün ciddiyeti, 13 Ekim’de gerçekleşen  ve gergin bir Ay-Pluto karesi ile vurgulanan parlamento seçimlerinin sonuçlarıyla ilgili olabilir. Seçimlerin erken sonuçlarına göre, muhafazakar milliyetçi Hukuk ve Adalet Partisi oyların % 40’ından fazlasına sahipti. Akrep burcundaki yeni ay haritası Varşova için, Yükselen’de Mars’ın partili olduğunu gösterirken , Pluto ise yeraltı noktasında (IC). Bu gezegenlerin köşelerde olması ne anlama geliyor? (Aşağıda Varşova, Polonya için Akrep burcundaki yeni ay haritasını görebilirsiniz) Yurt içi meselelerinde potansiyel bir tehlike mi var? Terazi yükselen, ilişkilerle ilgili meselelerin (örneğin mevcut hükümet eşcinsel hakları konusundaki konumu nedeniyle eleştirildi) veya diplomatik sorunların ya da  belki de toprak ve madencilik endüstrisi ile ilgili konuların olduğunu da gösterebilir.

Akrep burcundaki Merkür alt kavuşumlu Boğa Dolunayı

Boğa burcundaki dolunay,  Pluto,  Satürn ve geri hareketteki Merkür ile yakından bağlantılı olup 12 Kasım’da saat 19.51’ de gerçekleşecektir. Bu dönemde Merkür’ün alt kavuşumu, iletişimin çok objektif, açık ve şeffaf olmadığını işaret ediyor.  Onun yerine, Merkür retrosu, birçok gizli etkileşimin ve perde arkası aktivitelerin olduğunu gösteriyor. Gerçekten de, Pluto’nun ışıklarla bağlantısı, güç politikası alanında daha derin ve gizli özelliklere sahip faaliyetler ya da büyük ölçekli doğal olaylar veya potansiyel yıkıcı olaylar gibi tipik Plutonik özelliklerde durumları meydana getirebilir.

Dolunayda, Güneş  tam Venüs ve Mars’ın  orta noktasındadır. Dolunayın Boğa / Akrep karşıtlığında meydana geldiğini göz önünde bulundurursak, ayın ikinci yarısındaki atmosferin, müzakereler, kaynak paylaşımı veya barış ve savaşla ilgili tartışmaları içeren konuları getirmesi bekleniyor.

Ankara ,Türkiye için, yine iki malefik, Mars ve Satürn köşelerdedir. Koç burcunun son derecesi yükselirken, Mars  alçalan noktasına oldukça yakın bir konumda Türkiye’yi askeri konularda  savunmasız  pozisyonda bırakırken, MC çevresindeki Satürn ve Pluto ile beraber Türk Hükümetini de ağır yükler altına koymaktadır.  (Aşağıda Ankara için dolunay haritasını görebilirsiniz)

Gezegensel resimler açısından, dolunay ayrıca Mars / Neptün orta noktasıyla da bağlantılıdır. Mars ve Jüpiter’in arasındaki partil sekstil açı belli bir iyi hissetme faktörünü, hayal kurma yönelimini ve iyi dileklerde bulunmayı gösterir.

Brasilia, Brezilya için Mars tam olarak MC’de açısal olurken, dolunay 4. / 10. evlerde bulunmaktadır. Bu, halkla hükümet arasındaki memnuniyetsizlik nedeniyle oldukça gergin bir dönem olabilir. MC’deki zararlı konumdaki Mars, basın ve sosyal medya ile ilgili bazı çatışma ve sorunları işaret edebilir. (3. evde Koç burcu ve Mars aynı zamanda 10. evi yönetiyor) (Brasilia, Brezilya dolunay haritasını aşağıda görebilirsiniz.)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir